Metsolle myönteinen päätös Yhdysvalloissa patenttiloukkausta koskevassa oikeudenkäynnissä

Metso Oyj:n pörssitiedote 7.12.2010 klo 11:00 paikallista aikaa

Metso on onnistuneesti suojannut immateriaalioikeuksiaan. Jury on antanut
Metsolle myönteisen päätöksen Yhdysvalloissa New Yorkin alioikeudessa vireillä
olleessa Metson ja Terexin omistaman Powerscreen International Ltd:n (nykyiseltä
nimeltään Terex GB Ltd) välisessä patenttiloukkaamista koskevassa kiistassa.
Kiista koskee erään Metson liikuteltaviin murskaus- ja seulontalaitteisiin
liittyvän kuljettimen patenttioikeuksia. Juryn päätöksen mukaan Metson patentti
on voimassa oleva, ja vastapuoli on loukannut sitä vuodesta 2000 lähtien.Jury on myös todennut, että loukkaus on tahallinen, mikä oikeuttaa Metson
saamaan mahdollista korotettua korvausta. Päätöksen mukaan Metsolle aiheutuneet
haitat ovat noin 12 miljoonaa euroa (noin 16 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria).
Juryn päätös vaatii vielä tuomarin vahvistuksen. Tämän odotetaan tapahtuvan
kevään 2011 aikana, jolloin saadaan tieto myös lopullisesta Metsolle
maksettavasta korvaussummasta. Mikäli tuomiosta valitetaan, on kiistan
lopullinen päätös odotettavissa vuoteen 2012 mennessä. Metso kirjaa
korvaussumman tulokseensa vasta kun oikeudenkäynnin lopullinen tulos on selvillä
eli aikaisintaan vuonna 2011.Metso suojaa myös tulevaisuudessa aktiivisesti immateriaalioikeuksiaan eri
puolilla maailmaa pyrkien samalla edistämään reilua kilpailua.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja antaa:
Erica Aminoff, lakiasiainjohtaja, Kaivos- ja maarakennusteknologia, Metso,
puh. 020 484 3246


Lisätietoja sijoittajille antaa:

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253Metso OyjOlli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com