Metso peruuttaa arvionsa markkinanäkymistään ja päivittää tietoja koronaviruksen vaikutuksista

Metso Oyj:n pörssitiedote 31.3.2020 klo 9:30 paikallista aikaa

Johtuen Covid-19-pandemian aiheuttamasta epävarmuudesta markkinoilla Metso on päättänyt peruuttaa 6.2.2020 julkistetun arvionsa markkinanäkymistään. Markkinat kehittyivät tammi- ja helmikuussa 2020 aiemman arvion mukaisesti, mutta koronaviruksen leviämistä vastaan aloitetut maailmanlaajuiset toimenpiteet ovat lisänneet epävarmuutta markkinoilla maaliskuun loppua kohti.

Peruutettu arvio markkinanäkymistä kuului seuraavasti: Sekä Flow Control että Minerals -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä tasolla sekä laitteissa että palveluissa.

Metso julkistaa uuden arvion markinanäkymistään tammi-maaliskuun osavuosikatsauksessaan, joka on tarkoitus julkaista 7.5.2020.

 

Päivitys koronaviruksen (Covid-19) vaikutuksista

Koronaviruksella oli helmikuussa merkittäviä vaikutuksia Metson toimintoihin Kiinassa. Kiinan tuotantolaitokset avattiin kuitenkin uudelleen helmikuun aikana ja ne toimivat tällä hetkellä normaalilla kapasiteetillaan. Kiinan tilauskertymän arvioidaan olevan suunnitellulla tasolla ensimmäisellä neljänneksellä, kun taas suunniteltua matalammaksi jäävällä liikevaihdolla on pieni vaikutus Metson taloudelliseen tulokseen.

Nopeasti käyttöönotetut toimet viruksen leviämisen estämiseksi useissa maissa eri puolilla maailmaa estävät työvoiman liikkuvuutta, mikä on alkanut viime aikoina vaikuttaa Metson henkilöstön asiakkaiden tiloissa suorittamaan palveluliiketoimintaan. Maiden hallitusten päättämät rajoitukset vaikuttavat tällä hetkellä Metson toimintoihin erityisesti Intiassa, Perussa ja Etelä-Afrikassa. Jatkuessaan useita viikkoja rajoituksilla voi olla laajempia vaikutuksia toimitusketjuihin.

Näissä olosuhteissa Metson keskittyy huolehtimaan oman henkilöstönsä ja asiakkaidensa turvallisuudesta. Lisäksi yhtiö pyrkii varmistamaan oman ja asiakkaidensa liiketoiminnan jatkuvuuden käyttämällä hyödykseen globaalin verkostonsa tarjoamaa joustavuutta. Samaan aikaan yhtiö valmistelee toimenpiteitä sopeuttaakseen toimintaansa useilla paikkakunnilla lyhyellä aikavälillä sekä keskittyy kulukontrolliin ja kassavirtaan. Metso on jo aiemmin aloittanut tarkan kulukontrollin johtuen sen tulevasta osittaisjakautumisesta. Yhtiön rahoitusasema on hyvä.

Nyt suunnitellut lyhytaikaiset toimenpiteet voivat sisältää työajan lyhennyksiä ja yleisiä kustannusten leikkauksia. Työajan lyhennyksillä on toteutuessaan lyhytaikainen negatiivinen vaikutus useiden työntekijöiden tuloihin, minkä johdosta Metso johtoryhmä on päättänyt osallistua näihin toimenpiteisiin alentamalla omia palkkojaan samalta ajalta. 

                                  

Lisätietoa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253, sähköposti: juha.rouhiainen@metso.com

Helena Marjaranta, viestintä- ja sidosryhmäsuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti: helena.marjaranta@metso.com

Metso Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,6 miljardia euroa vuonna 2019. Metsolla on yli 15 000 työntekijää yli 50 maassa.

metso.com/fitwitter.com/metsogroup