Metso Oyj:n osakasluettelon mukaiset suurimmat omistajat 2.11.2010

Metso Oyj:n pörssitiedote 2.11.2010 klo 13:30 paikallista aikaa

Metso Oyj:n 30.3.2010 pidetty varsinainen yhtiökokous päätti yhtiökokouksen
nimitystoimikunnan asettamisesta valmistelemaan hallituksen jäseniä ja
hallituspalkkioita koskevat ehdotukset seuraavalle yhtiökokoukselle.

Nimitystoimikuntaan valitaan neljän suurimman osakkeenomistajan edustajat.
Toimikuntaan kuuluu lisäksi asiantuntijajäsenenä Metson hallituksen
puheenjohtaja Jukka Viinanen. Osakkeenomistajia edustavien jäsenten
nimeämisoikeus on niillä neljällä osakkeenomistajalla, joiden osuus yhtiön
kaikkien osakkeiden tuottamista äänistä on suurin 1.11.2010. Nimitystoimikunnan
koollekutsujana toimii hallituksen puheenjohtaja, ja toimikunta valitsee
keskuudestaan puheenjohtajan.

Metso Oyj:n osakasluettelon 1.11.2010 mukaan neljä suurinta osakkeenomistajaa
olivat Solidium Oy (15 695 287 osaketta ja ääntä eli 10,44 % osakekannasta ja
äänistä), Cevian Capital II Master Fund L.P. (7 440 060 osaketta ja ääntä eli
4,95 % osakekannasta ja äänistä) Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma (4
113 552 osaketta ja ääntä eli 2,74 % osakekannasta ja äänistä) ja Keskinäinen
Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen (3 921 943 osaketta ja ääntä eli 2,61 %
osakekannasta ja äänistä).

Metso Oyj:n seuraava varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi
30.3.2011.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com

Lisätietoja lehdistölle antaa:
Aleksanteri Lebedeff, lakiasianjohtaja, Metso-konserni, puh. 020 484 3240

Lisätietoja sijoittajille antaa:
Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso OyjOlli Vaartimo
talous- ja rahoitusjohtajaJohanna Henttonen
sijoittajasuhdejohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com