Metso on toteuttanut 300 000 oman osakkeen hankinnan osakepalkkiojärjestelmiä varten

Metso Oyj:n yhtiötiedote 9.3.2010 klo 12:45 paikallista aikaa

Metson 8.2.2010 julkistama päätös hankkia enintään 300 000 kappaletta yhtiön
omia osakkeita on kokonaisuudessaan toteutettu. Osakkeiden hankinta liittyy
yhtiön aiemmin ilmoittamiin kannustinjärjestelmiin (Metso Share Ownership Plans
2009-12) käytettäväksi mahdollisten palkkioiden maksuna järjestelmien kriteerien
mukaisesti.

Omat osakkeet hankittiin yhtiön voitonjakokelpoisilla varoilla, mikä alentaa
siten yhtiön jakokelpoista vapaata omaa pääomaa. Osakkeet hankittiin NASDAQ OMX
Helsingin Pörssin julkisessa kaupankäynnissä muodostuneeseen markkinahintaan.
Keskimääräinen ostohinta osaketta kohti oli 23,47 euroa ja kokonaisarvo
7.040.303,60 euroa. Metso-emoyhtiön hallussa on tällä hetkellä 709.617
kappaletta yhtiön omia osakkeita.

Metso on kansainvälinen teknologiakonserni, jonka erikoisosaamista ovat kestävät
teknologia- ja palveluratkaisut kaivos-, maarakennus-, voimantuotanto-,
automaatio-, kierrätys- sekä massa- ja paperiteollisuudelle. Metso työllistää
noin 27 000 osaajaa yli 50 maassa. www.metso.com <http://www.metso.com/>

Lisätietoja antavat:
Pekka Hölttä, rahoitusjohtaja, Metso, puh. 020 484 3195

Johanna Henttonen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253


Metso Oyj

Olli Vaartimo
varatoimitusjohtaja

Kati Renvall
viestintäjohtajajakelu:

Nasdaq OMX Helsinki Oy
Tiedotusvälineet
www.metso.com