Metso on päättänyt kehittää Minerals ja Flow Control -segmenttien liiketoimintoja jatkossa erillisinä – Olli Isotalo nimitetty venttiililiiketoiminnan johtajaksi

Metso on päättänyt kehittää Minerals ja Flow Control -segmenttien liiketoimintoja jatkossa erillisinä – Olli Isotalo nimitetty venttiililiiketoiminnan johtajaksi

Metso Oyj:n pörssitiedote, sisäpiiritieto, 18.6.2019 klo 13:45 paikallista aikaa

Metson hallitus on täsmentänyt näkemystään yhtiön portfoliostrategiasta ja päättänyt, että Minerals ja Flow Control -segmenttien liiketoimintoja kehitetään jatkossa toisistaan erillään.

”Metson kaikilla liiketoiminnoilla ja niistä koostuvilla kahdella segmentillä on hyvät mahdollisuudet kasvaa tulevina vuosina, ja näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen vaatii tehokasta päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista. Liiketoimintojemme välillä on kuitenkin merkittäviä eroja, jotka liittyvät muun muassa asiakkaisiin, suhdanteisiin, kasvun ajureihin, myyntikanaviin ja tuotekehitykseen. Tämän takia teimme päätöksen kehittää Mineralsin ja Flow Controlin strategioita erillisinä. Lisäksi Mineralsin ja Flow Controlin välillä on rajallisesti synergioita, joista suurin osa hallinnollisia, minkä takia niiden eriyttäminen tehostaa erillisten strategioiden valmistelua ja toteuttamista”, Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo sanoo.  

Minerals-segmentti sisältää kaivos- ja kivenmurskausasiakkaille myytävät laitteet ja palvelut sekä kierrätyksen, ja Flow Control -segmentti sisältää venttiililiiketoiminnan eri prosessiteollisuuksiin. Nyt tehdyllä päätöksellä ei ole vaikutusta Metson organisaatiorakenteeseen tai ulkoiseen raportointiin. 

Olli Isotalo nimitetty venttiililiiketoiminnan johtajaksi

Metson hallitus on nimittänyt Olli Isotalon yhtiön venttiililiiketoiminnan johtajaksi nimikkeellä President, Valves-liiketoiminta-alue. Hän aloittaa tehtävässään 15.7.2019 ja hänestä tulee Metson johtoryhmän jäsen. Olli Isotalo on aiemmin toiminut Patria Oyj:n toimitusjohtajana ja sekä johtajatehtävissä Cargotec Oyj:ssä.

”Olen tyytyväinen, että saamme Olli Isotalon osaamisen ja kokemuksen käyttöömme venttiililiiketoiminnan strategian valmistelussa ja sen toteuttamisessa jatkossa”, Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo sanoo.

”Liityn innoissani mukaan venttiililiiketoimintaan, joka on tehnyt tasaisesti hyvää tulosta ja kehittynyt vahvasti viime vuosien aikana. Odotan malttamattomana sitä, että pääsemme yhdessä osaavan ja motivoituneen henkilöstön kanssa luomaan uutta strategiaa venttiileille ja edistämään liiketoiminnan uusia kasvumahdollisuuksia”, sanoo Olli Isotalo.

Venttiililiiketoiminnan nykyinen johtaja John Quinlivan jatkaa nimikkeellä Senior Adviser vuoden 2019 loppuun asti ja tukee Olli Isotaloa siirtymäkauden ajan.

“Haluan henkilökohtaisesti ja Metson puolesta kiittää Johnia hänen omistautuneisuudestaan ja panoksestaan venttiililiiketoiminnan menestyksessä koko pitkän uransa aikana”, sanoo Pekka Vauramo.

Metson nykyinen johtoryhmä säilyy muuten ennallaan.

Olli Isotalon ansioluettelo ja kuva ovat tämän tiedotteen liitteinä.

Lisätietoa:
Pekka Vauramo, toimitusjohtaja, p. 020 484 3001

Metso Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa

metso.com/fitwitter.com/metsogroup