Metso esittelee uudet Lokotrack® Urban(TM) murskaimet - turvallisempaa murskausta myös taajamissa

Metso esittelee uudet Lokotrack® Urban(TM) murskaimet - turvallisempaa murskausta myös taajamissa

Metso esittelee uudet Lokotrack® UrbanTM murskaimet - turvallisempaa murskausta myös taajamissa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 1.2.2017 klo 12:00  

Metson Lokotrack® UrbanTM -tuoteperheen mobiilimurskaimet ovat uraauurtava innovaatio taajamakäyttöön, jopa kaupunkien keskustoihin. Uusi ratkaisu yksinkertaistaa murskausprosessia sekä alentaa merkittävästi melutasoa ja pölypäästöjä. Näin voidaan minimoida työmaa-alueen läheisyydessä asuville ja työskenteleville ihmisille aiheutuvat vaikutukset.

"Urban-tuoteperhe mahdollistaa turvallisen murskaustoiminnan kaikkein tiukimpienkin määräysten alaisissa taajamaympäristöissä. Ympäristölupien edellyttämät vaatimukset ovat tiukat erityisesti silloin, kun murskaus tapahtuu tiheästi asutulla alueella. Uusi Lokotrack Urban -tuoteperhe tarjoaa luotettavaa murskaustehoa ja minimoi toiminnan vaikutuksen ihmisiin ja asuinympäristöön", sanoo Metson Lokotrack-tuotelinjasta vastaava tuotepäällikkö Jouni Hulttinen.

Murskaustoiminnan melutasoa säädellään tavallisesti ympäristöluvilla. Työturvallisuuden näkökulmasta kuulon suojaamista edellyttävä äänenpainetaso on yleisimmin 85 desibeliä. Merkittävästi alemmatkin tasot voivat olla häiritseviä murskauskohteen lähellä asuville tai työskenteleville. Melusuojatulla Lokotrack Urban LT106 -mobiilimurskaimella etäisyys, jonka sisäpuolella edellytetään kuulosuojausta, lyhenee jopa 60 prosenttia 23-25 metristä 9-11 metriin. Tämän kehän ulkopuolella vaikutus on vieläkin huomattavampi.

"Testitulokset ovat vaikuttavia. Luonnollisesti on pidettävä mielessä, että prosessimeluun vaikuttavat suurelta osin myös muut työmaalla käytössä olevat laitteet. Uusi Urban-tuoteperhe on lajissaan ensimmäinen kaikenlaiseen murskaukseen soveltuva ratkaisu, joka suojelee aktiivisesti sekä murskaamohenkilöstön että ympäristön asukkaiden terveyttä ja turvallisuutta", Hulttinen jatkaa.

Hyvin alhaisten melupäästöjen lisäksi Lokotrack Urban -murskainten etuna on myös erittäin kehittynyt pölynsidontajärjestelmä. Pölyn leviäminen murskaimesta vähentyy koteloinnin ansiosta ja materiaalin purkukohdissa pöly sidotaan korkeapainevesisuihkutuksen avulla. Ympäristöratkaisut on täysin integroitu mobiilimurskaimeen, eivätkä ne vaadi erityistä huoltoa. Kokonaisuus on helposti siirrettävissä työmaalta toiseen.

Lisätietoa saat verkkosivuiltamme sekä tuotetiimiltämme.

Prosessimelu riippuu merkittävästi prosessiparametreistä, kuten syötemateriaalista ja sen kappalekoosta, ohisyöttöjärjestelyistä, murskaimen asetuksista ja ilman lämpötilasta. Todelliset arvot voivat siis vaihdella olosuhteista ja työmaan muista koneista johtuen. Metso Minerals, Inc. ei ota muuta vastuuta tässä esimerkissä annetuista melupäästöjä koskevista tiedoista. Noudata aina paikallisten työturvallisuusviranomaisten turvallisuusohjeistuksia.

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Palvelemme kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys-, öljy-, kaasu-, massa-, paperi- ja prosessiteollisuuksia. Autamme asiakkaitamme parantamaan toimintansa tehokkuutta, vähentämään riskejä ja lisäämään kannattavuutta ainutlaatuisen tietotaitomme, kokeneiden asiantuntijoidemme ja innovatiivisten ratkaisujemme avulla. Rakennamme yhdessä uutta, kestävää kasvua.

Tuotevalikoimaamme kuuluu kaivos- ja kivenmurskauslaitteita ja -järjestelmiä sekä teollisuusventtiileitä ja venttiiliohjaimia. Tuemme asiakkaitamme laajalla palveluvalikoimalla sekä maailmanlaajuisella yli 80 palvelukeskuksen ja noin 6 400 palveluammattilaisen verkoston avulla. Metsolle turvallisuus on ykkösasia.

Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli noin 2,9 miljardia euroa. Metso työllistää yli 12 000 henkeä yli 50 maassa. Expect results.

www.metso.com www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:

Jouni Hulttinen, tuotepäällikkö, Lokotrack-tuotelinja, Metso Oyj, puh. 020 484 4384, sähköposti jouni.hulttinen@metso.com 

Helena Marjaranta, viestintäjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3212, sähköposti helena.marjaranta@metso.com

Attachments: