Metso aikoo vahvistaa strategista fokusta ja kiihdyttää kasvua; hallitus on aloittanut mahdolliseen jakautumiseen liittyvän strategiaselvityksen

Metso Oyj:n pörssitiedote 25.3.2013 klo 09:00 paikallista aikaa

Metso Oyj:n hallitus on päättänyt aloittaa hankkeen, jossa selvitetään yhtiön
Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen mahdollista eriyttämistä
omaksi yhtiökseen, joka listattaisiin Helsingin Pörssiin. Mahdollisen
eriyttämisen jälkeen Metson nykyiset Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio
-liiketoiminnot jäisivät nykyiseen yhtiöön.  Suunnitellun järjestelyn
tarkoituksena on auttaa molempia yhtiöitä hyödyntämään omia vahvuuksiaan
asiakasteollisuuksissaan nopeammin ja tehokkaammin.

Metson hallituksen puheenjohtaja Jukka Viinanen sanoo, että Metso on
määrätietoisesti kehittänyt liiketoimintojaan viime vuosien ajan pisteeseen,
jossa siirtyminen seuraavaan kehitysvaiheeseen olisi luontevinta toteuttaa
erillisinä yhtiöinä. "Molemmat yhtiöt ovat vahvoja maailmanlaajuisia toimijoita,
joilla on vankka asema omissa asiakasteollisuuksissaan. Yhtiöillä on erilaiset
kasvustrategiat ja eriyttämisellä haemme vauhtia strategian toteuttamiseen.
Lisäksi selkeämmät liiketoimintarakenteet parantavat fokusta ja nostavat
tavoitetasoja. Hallitus myös uskoo, että molemmat yhtiöt nähtäisiin
kiinnostavina sijoituskohteina, mikä olisi omiaan lisäämään arvoa
osakkeenomistajillemme."

"Kaivos ja maarakennus ja Automaatio sekä Massa, paperi ja voimantuotanto
-liiketoimintojen kehittäminen erikseen auttaa molempia jo nyt vahvoja
kokonaisuuksia hyödyntämään potentiaalinsa täysimittaisesti. Vahvemmin
kohdistetusta johtamisesta, tehokkaasta kyvykkyyksien kehittämisestä ja
asiakaspalvelusta hyötyisivät puolestaan sekä asiakkaamme että henkilöstömme.
Yhtiöillä olisi myös mahdollisuus kehittää teknologia- ja palvelutarjoamaansa
tavoilla, jotka parhaiten vastaisivat niiden tavoitteita", sanoo Metson
toimitusjohtaja Matti Kähkönen.

Mahdolliseen eriyttämiseen tähtäävässä selvityksessä keskitytään useisiin
asiakokonaisuuksiin, jotka liittyvät muun muassa verotukseen ja rahoitukseen.
Metso käsittelee mahdollista jakautumista myös asiakkaidensa, toimittajiensa,
luottoluokittajiensa, velkojiensa, henkilöstönsä sekä muiden asiaankuuluvien
osapuolten kanssa. Metson hallituksen tavoitteena on saattaa selvitysvaihe
päätökseen ja julkistaa lisätietoja mahdollisesta eriyttämisestä vuoden 2013
toisen neljänneksen loppuun mennessä.

Vaikka asiassa ei ole tehty päätöksiä, eriytymisen odotetaan toteutuessaan
tapahtuvan jakautumisena (osakeyhtiölaissa määritelty osittaisjakautuminen),
jonka jälkeen Metsoon jäisivät Kaivos ja maarakennus sekä Automaatio
-liiketoiminnat. Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnat muodostaisivat
uuden yhtiön, joka listattaisiin Helsingin Pörssiin. Lähtökohtaisesti uudella
yhtiöllä olisi sama omistusrakenne kuin Metsolla ja se olisi siitä täysin
riippumaton ilman ristiinomistusta uuden yhtiön ja Metson välillä.
Strategiaselvitystä Metsossa johtaa toimitusjohtaja Matti Kähkönen.

Jakautumisen toteutuessa Metson osakkeenomistajien omistus yhtiössä säilyisi
muuttumattomana. Lisäksi Metson osakkeenomistajat saisivat jakautumisvastikkeena
Metson osakeomistuksensa mukaisessa suhteessa uuden yhtiön osakkeita.

Mikäli Metso päättää edetä jakautumisvalmisteluissa, Metson hallitus odottaa
hyväksyvänsä ja rekisteröivänsä jakautumissuunnitelman vuoden 2013 toisen
neljänneksen loppuun mennessä. Metson ylimääräinen yhtiökokous päättäisi
jakautumisesta lopullisesti vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Jakautumisen
odotettaisiin toteutuvan ja listauksen uuden yhtiön osakkeilla alkavan ennen
vuoden 2013 loppua.

Metson merkittävät osakkeenomistajat (Solidium, Cevian Capital, Keskinäinen
työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen) ovat
ilmaisseet tukensa hallituksen päätökselle aloittaa strategiaselvitys
mahdollisesta jakautumisesta.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroupLisätietoja antavat:

Jukka Viinanen, hallituksen puheenjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000
Matti Kähkönen, toimitusjohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3000Metso järjestää suomenkielisen lehdistötilaisuuden tänään 25.3.2013 kello 12.00
yhtiön pääkonttorissa osoitteessa Fabianinkatu 9A, Helsinki. Kansainvälinen
puhelinkonferenssi sijoittajille ja analyytikoille järjestetään tänään
25.3.2013 klo 15.00 ja siihen voi osallistua soittamalla numeroon
+44 20 7162 0077 (koodi:930570). Nauhoitus puhelinkonferenssista on saatavilla
8.4.2013 asti numerossa +44 20 7031 4064 (koodi: 930570)

Metso OyjHarri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtajaJuha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtajajakelu:Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com