Arvopaperimarkkinalain 9. luvun 5 §:n mukainen ilmoitus osakkeenomistajan omistusosuuden muuttumisesta

Metso Oyj:n pörssitiedote 27.9.2013 klo 9:40 paikallista aikaa

Metso Oyj on saanut Arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen Cevianin
rahastojen omistusosuuden muutoksesta. Cevian Capital II Master Fund L.P:n
hallinnoiman rahaston omistusosuus ylitti 5 prosentin kynnyksen 29.8.2013.
Cevian Capital II Master Fundilla oli tuolloin hallussaan 7 560 179 Metson
osaketta, mikä vastasi 5,03 % Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.

Cevianin rahastojen (Cevian Capital II Master Fund L.P. ja Cevian Capital
Partners Ltd.) yhteinen omistusosuus 29.8.2013 oli 20 068 239 Metson osaketta,
mikä vastasi 13,35 % Metson osakkeiden kokonaismäärästä ja äänistä.

Metson osakkeiden rekisteröity lukumäärä on 150 348 256, ja ne oikeuttavat
vastaavaan määrään ääniä.


Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden
asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä
öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät
asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson
osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi ,  www.twitter.com/metsogroup





Lisätietoja antaa:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253





Metso Oyj



Harri Nikunen

talous- ja rahoitusjohtaja



Juha Rouhiainen

sijoittajasuhdejohtaja



jakelu:



Nasdaq OMX Helsinki Oy

Tiedotusvälineet

www.metso.com