Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Valmet Oyj:n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote 1.7.2020 klo 14:20 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, joka koskee Neles Oyj:n omistusta. Valmet Oyj on tehnyt 17.6.2020 julkistamansa osakekauppasopimuksen mukaisen kaupan, jonka seurauksena Valmet Oyj omistaa 22 374 869 Neles Oyj:n osaketta, mikä vastaa 14,88 % Neleksen osakkeiden kokonaismäärästä. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Valmet Oyj:n osakkeet ja äänimäärät ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä % (A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 14,88 % 14,88 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 14,88 % 14,88 %
 

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 7)
FI4000440664 22 374 869 14,88 %
YHTEENSÄ A 22 374 869 14,88 %

Neles Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

www.neles.com/fi , Twitter