Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Solidium Oy:n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote 1.7.2020 klo 15:15 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen liputusilmoituksen, joka koskee Neles Oyj:n omistusta.

Solidium Oy:n ilmoituksen mukaan Solidium Oy on 1.7.2020 toteuttanut osakekaupan, jolla se on myynyt koko 14,88% omistuksensa (yhteensä 22 374 869 osaketta ja ääntä) Neles Oyj:ssä. Osakekaupan myötä Solidium Oy:n omistus- ja ääniosuus Neles Oyj:ssä on alittanut 5 % liputusrajan. Kaupalla toteutetaan 17.6.2020 allekirjoitettu sitova, ehdoton kauppakirja.

Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Solidium Oy:n osakkeet ja äänimäärät ilmoituksen mukaan:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä % (A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 0 0
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus 11,07 0 11,07
 

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 7) Suora(AML 9:5) Välillinen(AML 9:6 ja 7)
FI4000440664 0 0 0 0
YHTEENSÄ A 0 0

Neles Oyj

jakelu:

Nasdaq Helsinki

Tiedotusvälineet

www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

www.neles.com/fi , Twitter