Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Skandinaviska Enskilda Banken AB:n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote, 29.10.2020 klo 11:15 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut seuraavan ilmoituksen:

Skandinaviska Enskilda Banken AB:n yhteenlaskettu omistus ylitti 5 prosenttia 27.10.2020 ja on 14 197 860 osaketta tai 9,44 prosenttia Neleksen osakkeista ja äänistä. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Skandinaviska Enskilda Banken AB:n positio heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

% osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä %
(A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 8,53 % 0,91 % 9,44 %
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus - - -

7. Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

A: Osakkeet ja äänet

Osakkeiden ja äänten lukumäärä, kpl Osakkeiden ja äänten %-osuus
ISIN-koodi Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 7)
Suora
(AML 9:5)
Välillinen
(AML 9:6 ja 7)
FI4000440664 12 814 112 18 961 8,52 % 0,01 %

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitus-välineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Lunastus-oikeus Osaketoimitus 26 000 0,02 %
Osto-optio Käteinen 2 787 0,00 %
Osake-vaihto 2021-11-29 Mikä tahansa päivä ennen erääntymistä Käteinen 1 336 000 0,89 %

Koko määräysvaltaketju (ylintä määräysvaltaa käyttävästä luonnollisesta henkilöstä tai oikeushenkilöstö alkaen), jonka kautta osakkeita, äänioikeuksia, tai rahoitusvälineitä hallitaan:

Nimi %-osuus osakkeista ja äänistä %-osuus osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta Osakkeet, äänet ja rahoitusvälineet yhteensä
Skandinaviska Enskilda Banken AB 9,41 % 0,02 % 9,43 %
SEB Life International Assurance Company Ltd 0,01 % 0,00 % 0,01 %

Neles Oyj

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Media
www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

neles.com/fi, Twitter