Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 §:n mukainen ilmoitus: Alfa Laval AB (publ):n omistus Neleksestä

Neles Oyj:n pörssitiedote, 28.10.2020 klo 13:30 paikallista aikaa

Neles Oyj on vastaanottanut arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 ja 6 pykälän mukaisen Neleksen osakkeita ja osakkeiden hankintaan oikeuttavia rahoitusvälineitä koskevan liputusilmoituksen, jonka mukaan Alfa Laval AB (publ):n yhteenlaskettu omistus ylitti 5 prosenttia 27.10.2020 ja on 12 723 923 osaketta tai 8,46 prosenttia Neleksen osakkeista ja äänistä. Neleksen osakkeiden ja äänten kokonaismäärä on 150 348 256 kappaletta.

Alfa Laval AB (publ): n positio heidän ilmoituksensa mukaisesti:

6. Liputusvelvollisen (liputusvelvollisten) osuus:

  % osakkeista ja äänistä (A) % osakkeista ja äänistä rahoitusvälineiden kautta (B) Yhteensä %
(A + B)
Osuus liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen 0 8,46 8,46
Edellisessä liputusilmoituksessa ilmoitettu osuus - - -

7. Tiedot omistus- ja äänioikeudesta liputusrajan saavuttamisen tai rikkoutumisen jälkeen:

B: AML:n 9 luvun 6 a §:ssä tarkoitetut rahoitusvälineet

Rahoitus-välineen luonne Eräpäivä Toteutusaika Toimitustapa Osakkeiden ja äänten lukumäärä Osakkeiden ja äänten %-osuus
Osake-vaihto 03/11/2020 03/11/2020 Osaketoimitus 12 723 923 8,46
     

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Media
www.neles.com

Neles on yksi johtavista prosessiteollisuuden kriittisten virtauksensäätöratkaisujen ja -palvelujen toimittajista. Asiantuntijatiimimme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme parantamaan prosessinsa suorituskykyä ja varmistamaan turvalliset materiaalivirrat. Neleksen osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Sen liikevaihto vuonna 2019 oli noin 660 miljoonaa euroa. Yhtiöllä on noin 2 900 työntekijää 40 maassa. Neles syntyi osana Metso Oyj:n osittaisjakautumista ja kaupankäynti sen osakkeilla alkoi 1.7.2020.

www.neles.com/fi, Twitter