Valmet toimittaa sähköä ja lämpöä tuottavan BioPower-voimalaitoksen ja BioTrac-esikäsittelyjärjestelmän ORLEN Południe S.A. -yhtiölle Puolaan

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 12.5.2022 klo 11.00

Valmet toimittaa keskeiset teknologia-alueet ORLEN Południe S.A. -yhtiön suunnitellulle toisen sukupolven bioetanolin (B2G) tuotantolaitokselle Jedliczeen, Puolaan. Kokonaistoimitukseen (EPC) sisältyy BioTrac-esikäsittelyjärjestelmä, joka pystyy käsittelemään noin 400 tonnia kuivaa olkea päivässä, BioPower-voimalaitos, joka käyttää ligniiniä sähkön ja lämmön yhteistuotantoon ja jonka polttoaineteho on 48 MWth, sekä Valmet DNA -automaatiojärjestelmä. 

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta. 

Laitoksen toiminta käynnistyy vuonna 2024. Tällä projektilla ORLEN Południe S.A. kasvattaa osuuttaan biopolttoainemarkkinoilla. Lisäksi projekti tukee ORLENin pyrkimystä saavuttaa EU:n tavoite biolisäaineissa nestemäisten polttoaineiden markkinoilla. Bioetanoli tuotetaan elintarvikkeiksi kelpaamattomista maatalouden raaka-aineista (lähinnä viljankorsista), jotka ovat pääasiassa peräisin puolalaisilta maanviljelijöiltä.

Etanoliprosessin sivutuotteena syntyvää ligniiniä käytetään polttoaineena BioPower-yhteistuotantolaitoksessa, jolla tuotetaan kaikki etanolilaitoksen tarvitsema höyry sekä sähköä.  

”Valmetilla on luonnollinen rooli asiakkaidensa tukemisessa globaalissa siirtymässä fossiilisista polttoaineista uusiutuviin resursseihin. Toisen sukupolven bioetanoli on erinomainen esimerkki siitä, kuinka Valmet hyödyntää vuosikymmenten kokemusta biomassan jalostuksesta kehittääkseen ratkaisuja, joita voidaan käyttää muissa sovelluksissa yhtiön perinteisten sellu-, paperi- ja energia-alojen ulkopuolella. Näemme suurta potentiaalia tällä alalla, ja olemme iloisia, että ORLEN Południe S.A. valitsi meidät keskeiseksi teknologiakumppaniksi tässä erittäin tärkeässä projektissa”, sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Bertel Karlstedt.

Toimituksen tekniset tiedot

Toimitukseen sisältyy Valmet Pretreatment BioTrac -järjestelmä sekä Valmet BioPower -voimalaitos. Kumpaakin asennusta ohjataan Valmet DNA -automaatiojärjestelmällä, joka sisältää tiedonhallinta- ja kyberturvallisuusratkaisut. BioTrac-esikäsittelyn avulla saadaan aikaan 25 000 tonnin vuotuinen bioetanolin tuotantokapasiteetti. 

Valmet BioPower -laitos perustuu kerrosleijuteknologiaan (BFB) ja savukaasujen puhdistukseen yhdistettynä tehdasvalmisteisiin moduuleihin, jotka nopeuttavat projektin toteutusta, lyhentävät työmaalla tarvittavaa aikaa, parantavat lopputuloksen laatua ja vähentävät toteutuksen riskejä.

Tietoa asiakkaasta

ORLEN Południe S.A. on osa PKN ORLEN S.A. -konsernia. ORLEN Południen liiketoiminta keskittyy biopolttoaineiden, biokomponenttien, parafiinin ja liuotteiden tuotantoon ja myyntiin liittyviin päätuotesegmentteihin. Pitkäjänteisesti kehitetyt teknologiat, osaamisen kehittämisen painottaminen ja joukko optimointihankkeita luovat perustan yhtiön kehitykselle kohti biojalostamoa. ORLEN on integroitu monialainen energiayhtiö, joka toimii Keski-Euroopassa ja Kanadassa. Se toimittaa energiaa ja polttoaineita yli 100 miljoonalle eurooppalaiselle, ja sen tuotteita myydään yli 90 maahan kuudelle mantereelle. ORLEN on energiasiirtymän alueellinen johtaja, joka ottaa käyttöön puhtaita ja vastuullisia teknologioita sekä matala- ja nollapäästöisiin lähteisiin perustuvaa energiantuotantoa. Yhtiön strategisena tavoitteena on tulla päästöneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä.

VALMET  
Konserniviestintä 

Lisätietoja:
Per Norlin, myyntipäällikkö, Biomassan jalostus, Sellu ja energia, Valmet, puh. +46 76 639 77 17
Jouko Latva-Somppi, johtaja, Lämpö- ja kattilalaitokset, Energia, Valmet, puh. +358 40 868 4020, jouko.latva-somppi@valmet.com
Mariusz Słoma, johtaja, Myynti ja palvelut, Itä-Eurooppa, Automaatiojärjestelmät, Valmet, puh. +48 60 192 2976

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatiojärjestelmillä ja virtauksensäätöratkaisuillamme palvelemme vielä laajempaa prosessiteollisuuden asiakaskuntaa. 

Tavoitteenamme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa. 17 000 ammattilaistamme työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen – joka päivä.  

Yhtiöllä on yli 220 vuoden teollinen historia ja vahva näyttö jatkuvasta parantamisesta ja uudistumisesta. Vuonna 2022 yhtiö saavutti merkittävän merkkipaalun, kun virtauksensäätöyhtiö Neles sulautui Valmetiin. Sulautuneiden yhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2021 oli noin 4,5 miljardia euroa. 

Valmetin osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä, ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Espoossa. 

Seuraa meitä valmet.fi Twitter | Twitter (IR) | LinkedIn | Facebook | YouTube | Instagram | Instagram (IR) | 

Henkilötietojen käsittely