Valmetin uusi ratkaisu mahdollistaa tarkat kuivan kiintoaineen mittaukset teollisissa sovelluksissa

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 3.5.2018 klo 11:00

Valmet on tuonut markkinoille uuden Valmet High Solids Measurement (Valmet HS) -kiintoainemittauksen, joka mahdollistaa vakaat ja tarkat mittaukset teollisessa jätevedenkäsittelyssä, sellu- ja paperituotannossa ja suuressa määrässä muita teollisia prosesseja. Valmet HS mittaa jopa yli 30 % kiintoainepitoisuuksia tai 1-70 % kosteuspitoisuuksia.

Mikroaaltoteknologiaan perustuva Valmet HS suunniteltiin alun pitäen kunnallisille jätevedenpuhdistamoille, ja siinä on patentoitu anturirakenne. Se ottaa jatkuvaa näytevirtaa prosessin putoamispaikasta tai suodatinosiosta ja palauttaa sen prosessiin kiintoainepitoisuuden mittauksen jälkeen.

"Tällä ratkaisulla on paljon potentiaalia etenkin sellu- ja paperiteollisuudessa, missä tarkka korkean kiintoainepitoisuuden mittaus tuo selkeitä hyötyjä, kuten entistä paremman pitoisuuksien hallinnan, kustannussäästöjä ja parempaa laatua", sanoo Jarmo Havana, Valmetin Automaatio-liiketoimintalinjan tuotepäällikkö.

Kustannus- ja polttoainesäästöt parantavat kestävyyttä

Uusi mittaus tuo käyttäjille useita hyötyjä. Se auttaa vähentämään lietteen kuljetuskustannuksia jätevesisovelluksissa sekä apupolttoaineen käyttöä sovelluksissa, joissa lietettä käytetään kattilan polttoaineena, mikä parantaa teollisten prosessien kestävyyttä. Lisäksi Valmet HS mahdollistaa kiintoaineiden kokonaismäärän tasojen optimoinnin ja kuivatusprosessien reaaliaikaisen seurannan.

Valmet HS, joka on jo käytössä korkean pitoisuuden rullapainon jälkeen, mahdollistaa tarkan sellun koostumuksen hallinnan jalostuksessa, minkä ansiosta paperikoneelle siirtyvä sellu on jatkuvasti tasalaatuista. Lisäksi paino myös kuluttaa vähemmän energiaa, murskaa kuituja vähemmän ja estää liian korkeat pitoisuudet, jotka saattavat vahingoittaa laitteita.

Muita hyväksi koettuja Valmet HS -sovelluksia ovat muun muassa jäteveden lietteen kuivatuksen jälkeisen kiintoaineen mittaus sellu- ja paperisovelluksissa, sahanpurun kosteuspitoisuuden mittaus ennen rakeistamista puunjalostusteollisuudessa ja lietteen kosteuspitoisuuden seuranta ennen polttoa.

"Ratkaisu on ollut niin suosittu, että uusia sovelluksia syntyy jatkuvasti. Tällä hetkellä eri teollisuudenaloilla kehitetään muun muassa kosteusmittausta tärkkelyksen, sokerin ja kipsin avulla sekä lämpökuivatusprosessin hallintaa", Havana lisää.

VALMET
Konserniviestintä

Valmet High Solids Measurement (Valmet HS)

Lue lisää: www.valmet.com/valmeths (englanniksi)

Lisätietoa:
Jarmo Havana, tuotepäällikkö, Automaatio, Valmet, puh. 050 577 5524

Valmet on johtava maailmanlaajuinen prosessiteknologioiden, automaatiojärjestelmien ja palveluiden kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Pyrimme tarjoamaan asiakkaillemme maailman parasta palvelua.

Valmetin vahvaan teknologiatarjontaan kuuluvat muun muassa sellutehtaat sekä pehmopaperin, kartongin ja paperin tuotantolinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Edistykselliset palvelumme ja automaatioratkaisumme parantavat asiakkaidemme prosessien varmuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian hyödyntämistä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelevät lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal