Valmetin kehittynyt kattilasäätösovellus polton optimointiin on otettu onnistuneesti käyttöön Catalyst Paperin Rumfortin tehtaalla Yhdysvalloissa

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 5.10.2016 klo 11:00

Valmetin kehittynyt kattilasäätösovellus polton optimointiin on otettu onnistuneesti käyttöön Catalyst Paperin Rumfortin tehtaalla Mainen osavaltiossa Yhdysvalloissa. Poltonhallintasovellus optimoi paperitehtaan leijukattilayksiköitä 6 ja 7.

"Valmetin asiantuntijat tarjosivat meille kustannustehokkaan ratkaisun, joka on konkreettisesti parantanut kattilan säätöä ja auttanut meitä vähentämään prosessivaihteluita merkittävästi", sanoo Catalyst Paperin Rumfortin tehtaan voimalaitospäällikkö Scott Alley.

Automaatiojärjestelmään integroidun sovelluksen avulla tehdas pystyy säätämään kattilan höyryntuotantoa paremmin sekä vähentämään kalkkikiven kulutusta, höyryn tuotannon vaihteluita ja verkon lämpötilavaihteluja. Lisäksi molempia kattilayksiköitä voidaan nyt ajaa täysin automaattisesti hiilen ja biopolttoaineen erilaisilla sekoituksilla. Sovellus myös yhdenmukaistaa eri vuorojen ajotapoja.

"Valmet DNA FBB Combustion Manager -sovellus on erinomainen työkalu säätämään samanaikaisesti palamisen monia muuttujia", toteaa prosessikehitysinsinööri David Eapen Valmetin automaatio-liiketoiminnasta.

Valmetin toimitukseen kuului Valmet DNA FBB Combustion Manager -sovellus, suunnittelu, kattilan perussäätöjen parannukset, käyntiinajo, viritys ja koulutus. Valmet toimitti myös Valmet DNA Fuel Power Compensator -sovelluksen, joka säätää polttoaineen syöttöä ja kompensoi häiriöitä, joita polttoaineen laadun ja määrän vaihtelut aiheuttavat.

"Valmetin kattilasäätösovelluksen käyttöönottoprojekti tehtaallamme oli suurmenestys. Aina alustavasta säätölogiikan suunnittelusta laitteiden ja ohjelmistojen käyttöönottoon ja käyttäjien koulutukseen asti Valmet on toiminut kuten sovittu", sanoo prosessi-insinööri ja projektipäällikkö Steve Day Catalyst Paperin Rumfordin tehtaalta.

Teknistä tietoa Valmetin ratkaisusta

Valmet DNA FBB Combustion Manager on kehittynyt säätösovellus kupla- ja kiertoleijukattiloiden polton optimointiin. Sillä hallitaan tuotannon, polttoaineen määrän tai laadun ja palamisolosuhteiden aiheuttamaa vaihtelua palamisprosessissa. DNA FBB Combustion Manager -sovellus tuo monia ympäristöön, käyttöön ja kustannuksiin liittyviä etuja. Se muun muassa vakauttaa palamisprosessia, nostaa kattilatehoa, laajentaa kattilan käyttöaluetta, vähentää savukaasujen jäännöshappea sekä pienentää typenoksidi- ja hiilimonoksidipäästöjä.

Valmet DNA Fuel Power Compensator -sovellus perustuu polttoaine-energian kattilaan syötön arviointiin. Mitään antureita tai lähettimiä ei tarvita. Sovellus laskee polttoaine-energian jatkuvatoimisesti ja kompensoi sitä säätämällä polttoainevirtaa vastaavasti.  Valmet DNA Fuel Power Compensator sopii erityisen hyvin kattiloille, joilla on käytössä useita ominaislämpöarvoltaan erilaisia polttoaineita. Se käy myös polttoprosessille, jossa käytetään kiinteän polttoaineen sekoituksia tai polttoainetta, jonka kuiva-ainepitoisuus vaihtelee. 

Ratkaisu on osa Valmetin teollisen internetin tarjoomaa, joka tehostaa asiakkaan prosesseja.

Catalyst Paperin Rumfortin tehdas

Tietoja asiakkaasta Catalyst Paper

Catalyst Paper valmistaa painopapereita ja markkinasellua. Sen asiakaskunta koostuu jälleenmyyjistä, kustantamoista ja painotaloista Pohjois-Amerikassa, Latinalaisessa Amerikassa, Tyynenmeren rantavaltioissa ja Euroopassa. Yhtiöllä on viisi tehdasta eri puolilla Pohjois-Amerikkaa, ja niiden vuotuinen kapasiteetti on yhteensä 2,3 miljoonaa tonnia. Yhtiön pääkonttori sijaitsee Richmondissa Brittiläisessä Kolumbiassa Kanadassa.

VALMET
Konserniviestintä

Lisätietoja:
David Eapen, prosessikehitysinsinööri, USA, Automaatio, Valmet, puh. +1-215 393 4126

Matts Almark, tuotepäällikkö, voimalaitosten suorituskykyparannukset, automaatio, Valmet, puh. 040 056 5843

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal