Valmet ja Metsä Fibre viimeistelivät sopimuksen avainteknologian toimittamisesta Äänekosken biotuotetehtaalle

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 22.4.2015 klo 14:00

Valmet ja Metsä Fibre ovat allekirjoittaneet sopimuksen avainteknologian toimittamisesta Metsä Fibren uuteen Äänekosken biotuotetehtaaseen. Valmet tiedotti projektin aiesopimuksesta 13. helmikuuta 2015.

Valmetin toimitukseen sisältyy soodakattila, sellun kuivatuslinja, kaasutuslaitos, meesauuni ja tehtaan laajuinen Valmet DNA -automaatiojärjestelmä. Valmetin toimituksen arvo, joka sisältää ainoastaan Valmetin toimittamat avainlaitteistot, on noin 125-150 miljoonaa euroa. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2015 toisen neljänneksen tilauksiin.

Biotuotetehtaan rakennustyöt aloitetaan välittömästi, ja tehtaan tuotannon on määrä alkaa vuoden 2017 kolmannella neljänneksellä.

"Biotuotetehdas vahvistaa Metsä Groupin johtavaa asemaa havusellumarkkinoilla ja parantaa kannattavuuttamme. Olemme tehneet pitkään hyvää yhteistyötä Valmetin kanssa, jolla on vahvaa kokemusta tämän mittaluokanluokan laitetoimituksista", sanoo Metsä Fibren toimitusjohtaja Ilkka Hämälä.

Teknologisia innovaatioita ja tärkeä työllisyysvaikutus

Valmet toimittaa johtavaa teknologiaa Äänekosken biotuotetehtaalle. Toimitettava soodakattila, sellun kuivatuslinja ja meesauuni ovat Euroopan suurimmat. Kaikki laitteet ovat erittäin energiatehokkaita.

"Toimittamamme kaasutusteknologia ja soodakattila maksimoivat bioenergian hyödyntämisen, eikä sellutehtaan tarvitse käyttää fossiilisia polttoaineita. Valmet toimittaa modernin kaasutuslaitoksen, jossa puun kuori kuivataan ja kaasutetaan tuotekaasuksi, jota käytetään polttoaineena meesauunissa. Soodakattilassa on useita sähköntuotannon tehokkuutta kasvattavia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi patentoitu savukaasujenlämmöntalteenotto polttoilmaan. Näiden ominaisuuksien ansiosta tehdas voi myydä sähköä markkinoille 1,4 kertaa sen verran kuin se itse kuluttaa omaan toimintaansa", sanoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Bertel Karlstedt.

Valmetin toimituksella Metsä Fibren tulevaan Äänekosken biotuotetehtaaseen on tärkeä vaikutus Valmetin ja sen alihankkijoiden työllisyydelle. Valmetin toimitusprojektin työllisyysvaikutus on arviolta noin 250 henkilötyövuotta, josta puolet tulee Suomesta pääosin Tampereelta, Ulvilasta, Jyväskylästä ja Raisiosta.

Tarkempia tietoja Valmetin teknologiatoimituksesta Äänekosken biotuotetehtaalle

Metsä Fibren Äänekosken biotuotetehdas on metsäteollisuuden historian suurin investointi Suomessa. Metsä Fibren investointi on noin 1,2 miljardia euroa ja tehtaan sellukapasiteetti tulee olemaan noin 1,3 miljoonaa tonnia vuodessa.

Valmetin toimitukseen kuuluu soodakattilan, sellun kuivatuslinjan, meesauunin ja kaasutuslaitoksen suunnittelu, hankinta, toimitus ja rakentamisen johtaminen. Soodakattilan teho on 7 200 tonnia kuiva-ainetta päivässä ja se tuottaa höyryä turbiinille 260 MW sähköteholla. Tämä tekee Metsä Fibren soodakattilalaitoksesta Euroopan suurimman uusiutuvan energiantuotantoyksikön. Sellunkuivatuskoneen leikattu leveys on 8,25 metriä ja kapasiteetti 2 700 ilmakuivattua tonnia päivässä. Meesauunin kapasiteetti on 1 200 tonnia päivässä ja sen uusiutuvana polttoaineena käytetään kaasutuslaitoksesta 87 MW teholla saatavaa tuotekaasua.

Valmetin automaatiotoimitukseen kuuluu laaja koko tehtaan kattava Valmet DNA -automaatiojärjestelmä ja prosessitietojärjestelmä sekä sellun kuivatuskoneen Valmet IQ -laatusäätöjärjestelmän.

Tietoa Metsä Fibrestä

Metsä Fibre on maailman johtavia havuselluntuottajia, jonka päätuotemerkki on Botnia. Yhtiön päätuotteita ovat vastuullisesti ja kustannustehokkaasti tuotetut valkaistut havu- ja koivusellut. Metsä Fibrellä on neljä sellutehdasta Suomessa. Liikevaihto vuonna 2014 oli 1,3 miljardia euroa, ja yhtiö työllistää noin 850 henkilöä. Metsä Fibre on osa Metsä Groupia.

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Bertel Karlstedt, Sellu- ja energialiiketoimintalinjan johtaja, Valmet, puh. +358 40 553 3859
Kari Remes, talteenotto liiketoiminnan johtaja, Sellu- ja energialiiketoimintalinja, Valmet, puh. +358 40 709 2015
Pasi Mäkelä, johtaja, sellutehtaiden myynti, Sellu- ja energialiiketoimintalinja, Valmet, puh. +358 40 505 4199

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal