Valmetin uusi, innovatiivinen energian talteenottojärjestelmä ylitti odotukset Sofidelilla Italiassa

Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 14.11.2014 kello 10.00 EET

Valmet on kehittänyt energian talteenottoon suunnitellun Advantage ReTurne -järjestelmän pehmopaperin tuotantolinjojen energiatehokkuuden parantamiseksi. Järjestelmä ottaa talteen energiaa perälaatikon suihkusta ja palauttaa sen sähköenergiana takaisin prosessiin.

Valmetin uuden innovaation ensimmäinen asennus käynnistettiin hiljattain Sofidelin Delicarta-tehtaalla Italian Valdottavossa, ja järjestelmä on jo osoittanut täyttävänsä odotukset täysin. 

Sofidel on ensimmäinen italialainen yhtiö ja maailman ensimmäinen WC- ja talouspaperiyhtiö, joka on liittynyt WWF:n kansainväliseen Climate Savers -ohjelmaan. Siinä yhtiöt ottavat vapaaehtoisesti käyttöön suunnitelmia, joilla vähennetään kasvihuonekaasupäästöjä innovatiivisten strategioiden ja teknologioiden avulla. Siksi on tärkeää löytää uusia, innovatiivisia ratkaisuja tuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseksi.

"Advantage ReTurne -energiansäästöjärjestelmän ensimmäinen asennus on ollut meille positiivinen kokemus. Järjestelmän energiansäästöominaisuudet osoittautuivat jopa paremmiksi kuin olimme toivoneet, ja ne tukevat pyrkimyksiämme vähentää hiilidioksidipäästöjämme entisestään vuoden 2020 loppuun mennessä", sanoo Sofidelin tekninen johtaja Simone Capuano.

"Meillä oli suuret odotukset Advantage ReTurne -järjestelmän ensimmäisen asennuksen tulosten suhteen, ja odotuksemme ylitettiin selvästi. Asennus onnistui ongelmitta, ja kone oli käynnissä täydellä nopeudella viidessä päivässä. Hienointa oli kuitenkin huomata, että energian talteenotto osoittautui toimivan taattua tasoa paremmin", sanoo Valmetin myyntijohtaja Jan Erikson

Tekniset tiedot

Advantage ReTurne -järjestelmä asennetaan viiraosalle energian talteenottoa varten. Järjestelmä on ainutlaatuinen siinä, että se ottaa perälaatikon poistovedestä talteen 50 % energiasta ja muuntaa sen generaattorilla sähkövoimaksi, joka syötetään linjakäytöille. Advantage ReTurne ei vaikuta paperin formaatioon tai pehmopaperin valmistusprosessiin. Se on helppokäyttöinen ja tarvitsee vain vähän huoltoa. Tämä uusi innovaatio on tehokkaimmillaan asennettuna uuteen tai olemassa olevaan pehmopaperikoneeseen.

Kuva: Valmetin Advantage ReTurne ottaa talteen energiaa perälaatikon suihkusta ja palauttaa sen sähköenergiana takaisin prosessiin.

Tietoja Sofidelista

Sofidel-konserni on nykyään Euroopan toiseksi suurin pehmopaperin (saniteetti- ja kotitalouskäyttöön tarkoitettujen paperituotteiden) valmistaja ja kuudenneksi suurin koko maailmassa. Yhtiö perustettiin yli 45 vuotta sitten (vuonna 1966). Nykyään sillä on 27 tytäryhtiötä 13 maassa - Italiassa, Espanjassa, Ruotsissa, Isossa-Britanniassa, Belgiassa, Ranskassa, Kroatiassa, Saksassa, Puolassa, Romaniassa, Kreikassa, Turkissa ja Yhdysvalloissa. Sillä on noin 5 000 työntekijää, ja koko konsernin liikevaihto vuonna 2013 oli 1 699 miljoonaa euroa. Yhtiön kapasiteetti on yli miljoona tonnia vuodessa.

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja:
Jan Erikson, myyntijohtaja, Pehmopaperitehtaat, Valmet, puh. +46 705 17 14 90
Johan Björn, myyntipäällikkö, Valmet, puh. +46 703 17 12 16

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa, ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää: www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal