Valmetille suuri kattilatilaus Turun Seudun Energiantuotanto Oy:ltä

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 28.04.2014 klo 10:15

Turun Seudun Energiantuotanto Oy (TSE) on valinnut Valmetin Naantaliin rakennettavan uuden voimalaitoksensa kattilatoimittajaksi. Voimalaitoksen on suunniteltu käynnistyvän vuoden 2017 syksyllä.

Valmetin toimitus sisältää kiertoleijuteknologiaa hyödyntävän monipolttoainekattilan, jonka höyryteho on 390 megawattia (MW), ja savukaasujen puhdistuslaitteiston. TSE:n voimalaitoksen kokonaiskustannusarvio on 260 miljoonaa euroa. Kattilalaitoksen osuus vastaavista investoinneista on tyypillisesti noin kolmannes. Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2014 toisen neljänneksen tilauksiin.

Investointi luo edellytykset uusiutuvien polttoaineiden käytölle

Uusi voimalaitos korvaa Naantalin vanhan, jo 50 vuotta käytössä olleen hiilivoimalaitoksen, ja luo edellytykset uusiutuvien polttoaineiden käytön lisäämiselle. Voimalaitos auttaa myös täyttämään Euroopan Unionin alueella vuoden 2016 alussa voimaan tulevan IEA-päästödirektiivin vaatimukset.

"Voimalaitosinvestointi luo edellytykset energiatehokkaalle sähkön ja lämmön yhteistuotannolle uudistuvilla polttoaineilla. Tavoitteemme on hyödyntää mahdollisimman paljon kotimaisia polttoaineita energiantuotannossamme. Investoinnin myötä olemme aiempaa riippumattomampia ulkomaisista polttoainetoimittajista, ja pystymme vaikuttamaan suotuisasti myös alueen työllisyyteen", toteaa Turun Seudun Energiantuotanto Oy:n  toimitusjohtaja Tapani Bastman.

"Tilauksella tulee olemaan tärkeä rooli toimittamamme kattilateknologian referenssinä. Kysymyksessä on suuren kokoluokan monipolttoainelaitos, joka  on suunniteltu käyttämään energiantuotannossa myös biopolttoaineita erittäin korkealla hyötysuhteella", kertoo Valmetin Sellu ja energia -liiketoimintalinjan johtaja Jyrki Holmala.

Merkittävä määrä biopolttoainetta voimalaitoksen lähiympäristöstä

Voimalaitoksessa voidaan käyttää polttoaineena puuta, olkea, turvetta, kivihiiltä sekä jätteestä valmistettua kierrätyspolttoainetta. Tavoitteena on käyttää pääosin paikallista metsähaketta, joka kerätään ja kuljetetaan noin 100-150 kilometrin säteeltä laitoksesta. Haketta suunnitellaan käytettävän aluksi noin 0,7 miljoonaa kiintokuutiometriä ja myöhemmin jopa 1,2 miljoonaa kiintokuutiometriä vuodessa.

Uuden voimalaitoksen rakennustyöt on suunniteltu aloitettavan vuoden 2014 lopulla. Valmistuttuaan voimalaitos tuottaa 900 gigawattituntia (GWh) sähköä ja 1 650 gigawattituntia (GWh) lämpöä vuodessa. Laitoksen sähköteho on 142 MW ja lämpöteho 244 MW.

Tietoa Turun Seudun Energiantuotanto Oy:stä

Turun Seudun Energiantuotanto Oy tuottaa kaukolämpöä ja sähköä Turun ja Naantalin seudulle sekä prosessihöyryä lähistöllä sijaitsevien yritysten tarpeisiin. Yrityksen omistavat Turku Energia; Raision, Kaarinan ja Naantalin kaupungit sekä Fortum Power and Heat Oy.

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja antaa:
Jyrki Holmala, johtaja, Sellu ja energia -liiketoiminta, Valmet Oyj, puh. +358 10 676 3210
Jari Niemelä, myyntijohtaja, EMEA, Sellu ja energia -liiketoiminta, Valmet Oyj, puh. +358 50 317 8050

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal