Valmet toimittaa esihydrolyysijärjestelmän Bioprocess Pilot Facilitylle Hollantiin

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 9.1.2014 klo 11:00

Valmet toimittaa esihydrolyysijärjestelmän Bioprocess Pilot Facility BV:n (BPF) biopilottilaitokselle Hollannin Delftiin. Esihydrolyysi on ensimmäinen prosessivaihe useissa biojalostusprosesseissa.

Valmetin toimitus sisältää pilottikokoluokan esihydrolyysijärjestelmän, joka on suunniteltu käsittelemään 40 kg vehnäolkea (biomassaa) tunnissa. Järjestelmä on tarkoitus ottaa käyttöön elokuussa 2014.

BPF:n biopilottilaitos on suunniteltu käyttämään raaka-aineena useita eri biomassoja, esimerkiksi maanviljelyn tähteitä kuten vehnä olkea ja bagassia sekä lisäksi puuta. Pilottilaitoksen pääosat ovat biomassan syöttö, hydrolyysi reaktorit ja hydrolyysin jälkeinen nesteen ja jäljelle jääneen kiinteän biomassan erotuslaitteisto.

Esihydrolyysi on tärkeä osa toisen sukupolven etanolin valmistamisessa entsyymien kautta. Esihydrolyysissa biomassa käsitellään niin, että biomassassa olevat polysakkaridit vapautuvat. Hydrolyysivaiheessa polysakkaridit voidaan pilkkoa monosakkarideiksi, jotka voidaan fermentoida biopohjaisiksi kemikaaleiksi ja polttoaineiksi.

"Arvioituamme useita eri järjestelmiä valitsimme Valmetin esihydrolyysijärjestelmän, siitä saatujen kokemusten ja aiemmin toimivaksi todistetun tekniikan vuoksi ja koska se mahdollistaa useita eri esikäsittelyjä ja syötteitä. Uskomme, että voimme tällä laitteistolla auttaa asiakkaitamme parantamaan biopohjaisia prosessejaan," kommentoi johtaja Hans van Leeuwen, BPF:stä.

"Olen ylpeä siitä, että BPF on valinnut Valmetin tähän tärkeään hankkeeseen. Tämä on yksi osoitus siitä, että Valmetin biomassan esihydrolyysiratkaisut edustavat alan viimeisintä tekniikkaa ja tarjoavat asiakkaan tarvitsemaa luotettavuutta ja joustavuutta," kertoo johtaja Rickard Andersson, Valmetin Bioteknologia ja ympäristöjärjestelmät -yksiköstä.

Tilaus sisältyy Valmetin vuoden 2013 neljännen neljänneksen tilauksiin (31.12.2013 asti Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentti). Tilauksen arvoa ei julkisteta.

BPF on ainutlaatuinen avoin monikäyttölaitos, jossa yliopistot, yritykset ja tutkimuslaitokset eripuolelta maailmaa voivat selvittää, kuinka tuotantoprosessit toimivat koelaitoksessa ja kuinka niitä voidaan skaalata ylöspäin. Näin voidaan löytää ja selvittää asioita, jotka eivät tule esille laboratorioympäristössä.


VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja antaa:
Håkan Öhlén, myyntipäällikkö, Bioteknologia ja ympäristöjärjestelmät, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +46 70 653 3803

Rickard Andersson, johtaja, Bioteknologia ja ympäristöjärjestelmät, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +46 70 305 5722

Arno van de Kant, liiketoiminnan kehitysjohtaja, BPF, puh. +31 6 4248 0754

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjoomamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2012 oli noin 3 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.
Lue lisää www.valmet.com, www.twitter.com/valmetglobal