Valmet ja Nokianvirran Energia ovat tehneet aiesopimuksen kattilalaitoksen toimittamisesta Nokialle

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 25.11.2014 klo 15:15

Valmet ja Nokianvirran Energia Oy ovat allekirjoittaneet aiesopimuksen biomassaa käyttävän kattilalaitoksen toimittamisesta uuteen höyrylämpökeskukseen Nokialle.  Uusi lämpökeskus tulee toimittamaan prosessihöyryä SCA Hygiene Productsin paperitehtaalle ja Nokian Renkaiden tehtaalle sekä kaukolämpöä Leppäkosken Sähkön kaukolämpöasiakkaille.

Investoinnin avulla energiantuotannossa aiemmin käytetty fossiilinen maakaasu korvataan edullisemmilla biopolttoaineilla, kuten metsähakkeella ja kokopuuhakkeella. Lisäksi kattilassa voidaan käyttää jyrsinturvetta ja paperitehtaan lietteitä.

Kattilan asennuksen on suunniteltu alkavan toukokuussa 2015 ja höyryntuotannon vuoden 2016 keväällä. Nokianvirran Energian investoinnin kokonaisarvo on noin 45 miljoonaa euroa, josta Valmetin toimituksen arvo on hieman yli puolet.

Uusi kattilalaitos käyttää paikallisia polttoaineita

"Investoinnilla voimme vähentää CO2 -päästöjä ja turvata kilpailukykyisen energian tuotannon yhtiön omistajille. Luotamme Valmetin pitkään kokemukseen vaativien biomassojen poltossa ja paikallisena toimijana sen kykyyn toimittaa laitos erittäin tiukan aikataulun mukaisesti", sanoo Leppäkosken Sähkö Oy:n toimitusjohtaja Juha Koskinen. "Tämä hanke luo hyvinvointia koko Pirkanmaalle, sillä rakentamisen aikana työllistämisvaikutuksen arvioidaan olevan 200-300 henkilötyövuotta ja laitoksen valmistuttua polttoaineet tullaan hankkimaan Pirkanmaan alueelta", Koskinen jatkaa.

"Fossiilisten polttoaineiden, kuten maakaasun ja hiilen korvaaminen kotimaisilla biopolttoaineilla on keskeinen tekijä useissa meneillään olevissa kotimaisissa energiantuotantohankkeissa. Polttoainejoustavuus on merkittävä asia investointien päätöksenteossa. Tämä koskee myös Nokialle toimitettavaa kattilalaitosta. Nokialle toimitettava kattila on suunniteltu siten, että se voidaan kytkeä myös höyryturbiiniin sähkön ja lämmön yhteistuotannon mahdollistamiseksi", sanoo Valmetin myyntijohtaja Jari Niemelä.

Valmetin toimitukseen kuuluu höyryteholtaan 68 megawatin HYBEX-leijukattila, savukaasun puhdistuslaitteisto sekä laitoksen sähköistys ja Metso DNA -automaatiojärjestelmä. Kattilalaitos rakennetaan olemassa olevaan kattilarakennukseen, josta puretaan vuonna 1963 toimintansa aloittanut Tampellan toimittama hiilikattila.

Nokianvirran Energia

Nokianvirran Energia Oy on Oy SCA Hygiene Products Ab:n, Nokian Renkaat Oy:n ja Leppäkosken Sähkö Oy:n yhteistyritys, jonka suunnitelmana on rakentaa biohöyrykattila Nokialle nykyisen voimalaitoksen yhteyteen. Valmistuttuaan laitos tuottaa prosessihöyryä ja kaukolämpöä omistajilleen ja parantaa osakkaiden liiketoimintojen kilpailukykyä varmistaen vakaamman energian hinnan pitkälle tulevaisuuteen.

Valmetin kattilaratkaisu

Valmetin kerrosleijupetiteknologiaa (BFB) hyödyntävä kattilaratkaisu on nimeltään HYBEX. Hyvän polttoainejoustavuutensa, korkean palamishyötysuhteensa, polttotehokkuutensa, luotettavuutensa, operoitavuutensa ja alhaisten päästöjensä ansiosta se on yksi markkinoiden johtavista kattiloista. Valmet on toimittanut yli 200 HYBEX-kattilaa ja kattilakonversiota eri puolille maailmaa.

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja antaa:
Jari Niemelä, myyntijohtaja, EMEA, Valmet, puh. 010 676 3314
Juha Koskinen, toimitusjohtaja, Leppäkosken Sähkö Oy, puh. 044 7503 315

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal