Lahti Energia ja Valmet ovat sopineet kaasutusteknologian jatkokehityksestä

Valmet Oyj:n ammattilehtitiedote 26.8.2014 klo 13:30

Yksi kansainvälistä huomiota saaneista suomalaisista ympäristöteknologiahankkeista on Valmetin kehittämä uusi jätteen kaasutukseen perustuva jätevoimalaitosratkaisu. Tampereella vuonna 2002 aloitettu kehitystyö on edennyt demonstraatiovaiheiden kautta kaupalliseksi ratkaisuksi Lahti Energia Oy:n Kymijärvi II voimalaitoksella. Lahti Energia ja Valmet jatkavat laitoksen kehittämistä yhteistyössä myös toimitusprojektin päätyttyä.

Lahti Energian tehokas voimalaitos tuottaa sähköä ja lämpöä kierrätyspolttoaineesta. Voimalaitoksen sähköntuotantokapasiteetti on 50 MW ja lämmöntuotanto 90 MW. Se on yksi Euroopan moderneimmista jätettä hyödyntävistä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitoksista, eli hyötyvoimalaitoksista. Jätteen haitalliset komponentit voidaan poistaa turvallisesti ennen kuin kaasu hyödynnetään perinteisessä voimalaitosprosessissa. Tämä taloudellisessa mielessä kiinnostava menetelmä on erittäin tehokas ja vähentää fossiilisten polttoaineiden käyttöä.

Perinteisessä jätteen massapolttolaitoksessa sähköä saadaan noin 20-25 % jätteen energiasisällöstä. Valmetin kehittämän kaasutusteknologian avulla on mahdollista saavuttaa yli 30 % hyötysuhde, mikä tarkoittaa, että samasta jätemäärästä saadaan noin 30-50 % enemmän sähköä. Sähköntuotannon hyvä hyötysuhde on merkittävä etu ja lisää Valmetin kaasutusteknologian kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla, koska useissa maissa ei ole mahdollista hyödyntää energiantuotannossa syntyvää lämpöä kaukolämpönä.

Käyttökokemukset rohkaisevia

Kuva: Kymijärvi II -voimalaitos (Lähde Lahti Energia)

Lahti Energian Kymijärvi II -demonstraatiolaitos on ollut käytössä hieman yli kaksi vuotta. Koska kysymyksessä on lajissaan ensimmäinen toiminnassa oleva laitos, sen suunnittelu perustui koelaitteissa hankittuihin tietoihin. Tässä vaiheessa tiedetään, että suurin osa tehdyistä ratkaisuista on onnistunut hyvin. Lahti Energia ja Valmet ovat sopineet toimitusprojektin jälkeisestä laitoksen yhteisestä jatkokehityksestä.

Kaikki asetetut suorituskykyarvot ovat olleet tavoitteiden mukaisia. Kuumakorroosiosta ei ole näkynyt merkkejä, mikä tarkoittaa, että kehitystyön tärkein tavoite on saavutettu.

Lahti Energia Oy:n tuotantojohtaja Hemmo Takalan mukaan joillakin alueilla on tullut pitkäaikaiskäyttöön liittyviä yllätyksiä: "Laitoksen käytettävyys jäi ensimmäisen käyttövuoden aikana alle toivotun tason. Laitosta on parannettu viime ja tänä kesänä toteutettujen huoltoseisokkien aikana. Jo tämän vuoden kevätkaudella käytettävyys oli huomattavasti parempi, lähes asetettujen tavoitteiden mukainen".

Lahti Energian Kymijärvi II-laitoksessa käytetään kansainvälisellä tasolla lähes ainutlaatuista kuumasuodatustekniikkaa, josta on tässä hankkeessa opittu paljon. Kokemusten perusteella laitoksen suorituskykyä ja luotettavuutta on parannettu teknisillä muutoksilla ja ottamalla käyttöön uusia ajotapoja.

"Laitos on opettanut meille paljon erityisesti pitkäaikaiskäytössä vastaan tulevista asioista, joita on mahdotonta testata pienessä mittakaavassa. Saaduista kokemuksista on apua Lahti Energian laitoksen edelleen kehittämisessä. Tämä tieto auttaa meitä myös tulevien laitosten suunnittelussa," sanoo Valmetin kaasutusteknologiasta vastaava Juhani Isaksson.

Valmet kehittää myös biomassan kaasutusta

Kymijärvi II -voimalaitoksella käytettävän jätteen kaasutuksen lisäksi Valmet toimittaa myös biomassan kaasutuslaitoksia. Valmetin Vaskiluodon Voiman voimalaitokselle Vaasaan toimittama suuri biomassan kaasutuslaitos vihittiin käyttöön maaliskuussa 2013. Lisäksi Valmet on saanut tilauksen alkuvuodesta 2014 suuresta biokaasutuslaitoksesta OKI Pulp & Paper Millsin uudelle sellutehtaalle Indonesiaan (Valmetin pörssitiedote 7.2.2014)

VALMET OYJ
Konserniviestintä

Lisätietoja antavat:
Jyrki Holmala, johtaja, Sellu ja energia -liiketoimintalinja, Valmet, puh. +358 10 676 3210
Eero Seesvaara, toimitusjohtaja, Lahti Energia Oy, puh. +358 2918 02917

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. 11 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetilla on yli 200 vuoden teollisuushistoria, ja yhtiö syntyi uudestaan sellu-, paperi- ja voimantuotantoliiketoiminnan irtautuessa Metso Oyj:stä joulukuussa 2013. Valmetin liikevaihto vuonna 2013 oli noin 2,6 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal