Tulevan Valmetin yhteistoimintaneuvottelut päätökseen EMEA-alueorganisaatiossa

Metso Oyj:n lehdistötiedote 30.10.2013 klo 9:50 paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan, tulevan Valmetin, EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka) -alueorganisaatio on saanut päätökseen 5.8.2013 alkaneet, Suomen-toimintojaan koskeneet yhteistoimintaneuvottelut.

Neuvottelut olivat osa Metson huhtikuussa 2013 käynnistämää maailmanlaajuista kustannuskilpailukykyohjelmaa markkinoiden muutoksiin sopeutumiseksi. Ohjelman tavoite on vähentää Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan vuotuisia kustannuksia noin 100 miljoonalla eurolla vuoteen 2015 mennessä.

Neuvottelujen tuloksena EMEA-alueorganisaatio vähentää Suomessa yhteensä noin 90 työpaikkaa Jyväskylässä, Järvenpäässä, Valkeakoskella, Porissa ja Raisiossa. Vähentämistoimet sisältävät irtisanomisia ja eläkejärjestelyjä sekä tehtäväsiirtoja EMEA-organisaation toimipaikkoihin Pohjoismaiden ulkopuolella. Lisäksi toteutetaan sisäisiä siirtoja Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminnan eri organisaatioiden välillä.

Nyt tehtyjen päätösten avulla liiketoiminta sovittaa rakenteitaan ja voimavarojaan liiketoimintaympäristön vaatimuksia vastaaviksi, vahvistaen kilpailukykyään EMEA-markkina-alueella.

Vähennysten kohteiksi joutuneita henkilöitä tuetaan Polku-työllistymistukiohjelmalla. Ohjelma sisältää muun muassa yrittäjyyttä, opiskelua ja uudelleen työllistymistä tukevia toimenpiteitä, kuten esimerkiksi työstä-työhön valmennusta, omaehtoista tuettua opiskelua, työvoimakoulutusta, muutoskoulutusta, muuttotukea ja työpaikkakartoituksia.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/power, www.twitter.com/MetsoPulpPaper
www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com, www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Hannu Mälkiä, aluejohtaja, EMEA (Eurooppa, Lähi-itä, Afrikka), Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. 0400 460 587