Tuleva Valmet toimittaa soodakattilan yksilieriömuutoksen Stora Enson Veitsiluodon tehtaalle

Metso Oyj:n lehdistötiedote 4.11.2013 klo 11:00 paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta, tuleva Valmet, ja Stora Enso ovat allekirjoittaneet sopimuksen Stora Enson Veitsiluodon tehtaan soodakattilan yksilieriömuutoksesta. Soodakattilan muutostyöt valmistuvat syksyllä 2014. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tilaus sisältyy Massa, paperi ja voimantuotannon vuoden 2013 kolmannen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

Soodakattila on rakennettu vuonna 1977 ja sen nykyinen kapasiteetti on noin 2000 tka/d. Soodakattilan ylä- ja alalieriö sekä niiden välissä oleva höyrystinpinta korvataan uudella lieriöllä ja erillisillä lämmöntalteenottoon tarvittavilla höyrystinelementeillä.

"Muutostyöllä pidennetään merkittävästi kattilan käyttöikää, parannetaan kattilan käytettävyyttä, varmistetaan turvallinen käyttö ja pienennetään kunnossapitokustannuksia.Yksilieriömuutoksen etuna suhteessa vaihtamiseen entisenlaiseksi on lyhyempi muutostyön vaatima seisokkiaika ja ratkaisun luotettavuus," kertoo kattilamuutoksen myyntipäällikkö Olli Ypyä Metsolta.

Kemissä sijaitseva Veitsiluodon tehdas kuuluu Stora Enson Printing and Reading -liiketoiminta-alueeseen. Neljän paperikonelinjan, sellutehtaan, hiomon, sahan ja arkittamon muodostaman integraatin vuosituotantokapasiteetti on yhteensä miljoona tonnia toimistopapereita ja päällystettyjä aikakauslehtipapereita sekä 160 000 m3 sahatavaraa. Sellutehtaan 375 000 tonnin vuosituotanto käytetään toimistopapereiden raaka-aineeksi. Veitsiluodon tehdas on noin tuhannen ihmisen työpaikka, heistä noin 750 työskentelee Stora Enson palveluksessa.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet.

www.metso.com/pulpandpaper, www.metso.com/power, www.twitter.com/MetsoPulpPaper

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:
Minna Saarelainen, Service Center Manager, Service, Massa, Paperi ja Voimantuotanto, Metso, puh. 040 545 9407