Tuleva Valmet toimittaa LignoBoost -laitoksen Stora Enson uuteen biojalostamoon Sunilan tehtaalle

Metso Oyj:n lehdistötiedote 29.10.2013 klo 11:00 paikallista aikaa

Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta, tuleva Valmet, toimittaa LignoBoost -ligniininerotuslaitoksen Stora Enson Sunilan sellutehtaalle, joka sijaitsee Kotkan lähellä. Tämä toimitus on osa Stora Enson 32 miljoonan euron biojalostamoprojektia. Tuotannon suunnitellaan käynnistyvän vuoden 2015 ensimmäisen neljänneksen aikana. Tilauksen arvoa ei julkisteta. Tilaus sisältyy Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -segmentin vuoden 2013 neljännen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin.

LignoBoost -laitos on integroitu osa sellutehdasta. Laitoksessa sellutehtaan mustalipeästä erotetaan ja otetaan talteen ligniini. Kuivatulla ligniinillä voidaan korvata merkittävä osa meesauunissa käytettävästä maakaasusta, minkä vuoksi uusi biojalostamo laskee tehtaan hiilidioksidi-päästöjä. Investointi on myös ensimmäinen askel kohti uutta, ulkoisille asiakkaille suunnattua ligniini-liiketoimintaa.

"Tämä investointi on merkittävä askel Sunilan tehtaan muutoksessa innovatiiviseksi ja asiakaslähtöiseksi biojalostamoksi. Investointi parantaa tehtaan ympäristösuorituskykyä ja mahdollistaa Stora Enson Biomaterials -divisioonan askeleen kohti ligniinipohjaisten uusiutuvien ratkaisujen uusia markkinoita," sanoo Stora Enson Biomaterials-divisioonan tuotannosta ja investoinneista vastaava johtaja johtaja Sakari Eloranta.

"LignoBoost on yksi uusista bioteknologia-ratkaisuistamme, jotka vastaavat kasvavaan kiinnostukseen hyödyntää uusiutuvia bio-materiaaleja. Alunperin teknologian kehittivät Innventia ja Chalmersin teknillinen yliopisto. Metso hankki teknologian kokonaisuudessaan vuonna 2008 ja on kehittänyt sitä eteenpäin. Olemme tyytyväisiä, että olemme onnistuneet kehittämään teknologian kaupalliseen kokoluokkaan asiakkaidemme projekteissa, " kertoo Metson Sellu ja Energia -liiketoimintalinjan Biomateriaalit -toiminnon johtaja Anders Larsson.

Toimitukseen kuuluu LignoBoost -laitos, joka tuottaa 50 000 kuutiotonnia kuivattua ligniiniä vuodessa. Tämä laitos on toinen kaupallinen LignoBoost -laitos maailmassa. Ensimmäinen laitos käynnistyi tänä vuonna Domtarin Plymouthin tehtaalla, Pohjois-Carolinan osavaltiossa Yhdysvalloissa.

Stora Enson Biomaterials -divisioona tarjoaa paperin, kartongin ja pehmopaperin valmistajille laajan valikoiman erilaisia sellulaatuja.Liiketoiminnan tavoitteena on kehittää korkean lisäarvon bio-pohjaisia tuotteita, jotka auttavat asiakkaita vähentämään ympäristöjalanjälkeään. Sunilan tehtaan vuosikapasiteetti on 370 000 tonnia havusellua. Tehdas työllistää noin 230 henkilöä.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet.

www.metso.com/energy, www.twitter.com/metsoenergy

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja:
Anders Larsson, johtaja, Biomateriaalit, Sellu ja Energia -liiketoimintalinja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. +46 70 588 5477

Kari Remes, johtaja, Talteentotto, Sellu ja Energia -liiketoimintalinja, Massa, paperi ja voimantuotanto, Metso, puh. +358 40 709 2015