Vastuulliset biotuotteet ansaitsevat vastuulliset prosessit

Usein uudet biotuotteet valmistetaan prosessien sivuvirroista ja raaka-aineista, jotka muuten päätyisivät jätteiksi. Puupohjaisissa biotuotteissa on käytetty kestävän kehityksen mukaisia raaka-aineita, jotka usein korvaavat vähemmän ympäristöystävälliset materiaalit ja tuotteet. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat fossiilittomat biopolttoaineet ja biokaasu sekä uudet komposiittimateriaalit, jotka on suunniteltu korvaamaan kertakäyttöiset muovit. Silti jokaisen uuden tuotteen jalostus ja valmistus edellyttävät uutta teollista prosessia. Näiden uusien prosessien on myös oltava mahdollisimman ympäristöystävällisiä.

Neleksen pitkä historia, asiantuntemus ja testatut venttiiliratkaisut kaasumaisten aineiden käsittelyyn vaativissa prosessiympäristöissä sellu- ja paperiteollisuuden ulkopuolella ovat tehneet meistä luotettavan venttiilikumppanin monissa uusissa biotuoteprosesseissa. Useimmiten nämä uudet biotuoteprosessit asettavat asiakkaillemme uudenlaisia vaatimuksia. Osa vaatimuksista muistuttaa huomattavasti niitä, joita olemme käsitelleet yhdessä öljy- ja kaasuasiakkaidemme kanssa. Pystymme hyödyntämään muista asiakassegmenteistä hankkimaamme kokemusta myös biotuoteteollisuuden käyttövarmuuden parantamisessa.

Aktiivisessa käytössä olevien venttiilien pitkäikäisyyden, tarkkuuden ja tiiviyden lisäksi myös hajapäästöjen vähentäminen on tärkeää ympäristöystävällisyyttä mietittäessä. Jos suuria määriä kaasumaista ainetta vapautuu ympäristöön, se aiheuttaa tietysti välittömän terveys- ja turvallisuusriskin tehtaan työntekijöille. Jos ongelmaan ei puututa, myös ympäristö vaarantuu. Silti usein unohtuu, että hajapäästöillä on muitakin vaikutuksia prosessiin ja että niiden myötä sekä prosessin tehokkuus että ympäristöystävällisyys kärsivät.

Vuotojen ja päästöjen yhteydessä kallisarvoista raaka-ainetta valuu hukkaan ja samalla prosessipaine laskee. Painehäviön myötä pumppujen on tehtävä kovemmin töitä, jolloin prosessin energiankulutus kasvaa turhaan. Energiankulutuksen vähentäminen on sekä kestävän kehityksen mukaista että taloudellista, sillä energia on tuotantoprosessien suurin yksittäinen menoerä. Euroopan komission tutkimuksen mukaan (Euroopan komissio – SETIS – Energy Efficiency in Pulp and Paper) energiakustannukset voivat muodostaa jopa 30 prosenttia tuotannon kokonaiskustannuksista.

Ratkaisuna on juuri oikea venttiili, valitun prosessin tarpeisiin. Löydämme varmasti yhdessä ratkaisun jolla liiketoimintasi tavoitteet saavutetaan kustannustehokkaasti ja vastuullisesti.. Tarjoamme aina käytössä toimiviksi todettuja ja testattuja venttiiliratkaisuja. Toimittamamme venttiilit täyttävät kaikki niitä koskevat paikalliset, kansainväliset ja alakohtaiset sertifiointikriteerit terveyden, turvallisuuden ja ympäristöystävällisyyden osalta.

Sitoudumme olemaan luotettava venttiilikumppanisi. Haluamme  asiakkaidemme saavuttavan parhaan mahdollisen kannattavuuden vastuullisesti. Olemme tukenasi tavoitteidesi saavuttamisessa koko tehtaan elinkaaren ajan.

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.

Kohti parempaa luotettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä!