Tunnista tehokkuuden kulmakivet

Tuottoa sijoituksille

Yleensä ajatellaan, että tehtaan digitalisaatioon sijoittaminen maksaa itsensä takaisin 2–12 kuukaudessa. Jos aloitetaan nollasta, jo ensimmäisen kuukauden aikana prosessista voi löytyä useita pieniä, aiemmin piiloon jääneitä ongelmia. Jopa pelkästään yhden datapisteen säätäminen voi tuoda säästöjä ja heijastua selkeästi muuallekin prosessiin. Digitalisaation käyttöönottaneet asiakkaamme huomaavatkin nopeasti kuinka korvaamatonta se on.

Säätöpiirin suorituskyvyn valvontaa hyödynnetään säätöventtiilin suorituskyvyn ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen. Usein ongelmat yksinkertaisesti johtuvat puutteellisesta piirin virityksestä. Jos yhden säätöpiirin suorituskyvyn optimoinnilla voidaan saavuttaa satojen eurojen päivittäiset säästöt, on helppo laskea minkälaisiin säästöihin päästäisikään, kun samat säädöt tehdään läpi prosessin. Kun kaikki tarvittava tieto on käytössä reaaliaikaisesti, nämä toiminnot hoituvat lähes automaattisesti ja tuntuvasti nopeammin kuin manuaalisten auditointien ja tarkistusten pohjalta tehtävät säätöpiirien viritykset.

Hyödynnä digitalisaation mahdollisuudet

Käytettävissä olevan datan hyödyntäminen vaatii asiakkaalta sitoutumista. Kaikki tehtaan prosessien optimointiin tarvittava data on prosessinohjausjärjestelmässä jo valmiina. Data on vain ensin paikannettava ja sitten otettava aktiiviseen käyttöön. Yhdessä paperikoneessa voi helpostikin olla jopa 10 000 yksittäistä syöttötietoa. Massadatan louhintajärjestelmät pystyvät todentamaan prosessin pienimmätkin, ajan mittaan tapahtuvat muutokset. Me Neleksellä valvomme ja analysoimme dataa aktiivisesti, ja annamme tarkkoja ja yksityiskohtaisia suosituksia ja toimintasuunnitelmia.

Useimmissa tehtaissa on lukuisia mahdollisuuksia toiminnan kannattavuuden parantamiseen  ja prosessien käytettävyyden maksimointiin. Säästöihin voidaan päästä hyvinkin nopeasti noudattamalla annettuja suosituksia. Useimmat korjaustoimenpiteet voidaan tehdä myös prosessin käydessä, jolloin säästöjä saadaan todella nopeasti.

Prosessidatan kerääminen mahdollistaa ongelmien havaitsemisen ja ennakoivat toimenpiteet, joilla pystytään välttämään kalliita, ennakoimattomia seisokkeja ja koneiden pitkiä käyttökatkoksia. Kannattaa silti pitää mielessä, että suurimmat tappiot voivat syntyä käytön aikana, jossain 100 ja nollan prosentin välillä. Juuri siksi jatkuva valvonta ja ajantasaiseen tietoon perustuvat aktiiviset huoltotoimet voivat auttaa saamaan maksimaalisen hyödyn irti venttiileistä niiden koko käyttöiän ajan. Näin päästään kiinni todellisiin ja jatkuviin säästöihin.

Neles digitalisaation suunnannäyttäjänä

Automaation ja digitalisaation saralla sellu- ja paperiteollisuus on aina ollut askeleen edellä moniin muihin teollisuudenaloihin verrattuna. Neleksen Expertune PlantTriage -ratkaisu on ollut markkinoilla jo 20 vuoden ajan sellu-, paperi- ja bioteollisuuden asiakkaiden apuna. Digitalisaation käyttöönoton ensimmäiset tulokset ovat todennettavissa hyvin nopeasti, mutta sen todellinen hyödyntäminen on pitkän aikavälin sitoumus. Mitä enemmän historiatietoja saadaan, sitä selkeämmäksi kokonaiskuva muuttuu. Osa asiakkaistamme on käyttänyt digitaalisia työkalujamme jo vuodesta 2004 lähtien. He ovat rakentaneet järjestelmiään vaihe vaiheelta ja sijoittaneet vuosittain uusiin päivityksiin. Nyt he ovatkin tilanteessa, jossa jopa 95 % säätöpiireistä toimii täysin automaattisesti.

Digitalisaation hyödyt näkyvät vasta kun työtapoja ja menetelmiä kehitetään niin, että niihin sisällytetään digitaalinen vianmääritys, raportointi ja toteutus. Uusille asiakkaillemme, jotka vasta aloittavat Expertune PlantTriage -työkalujen käytön, tarjoamme yleensä viikon mittaisen intensiivisen käyttäjäkoulutuksen, joka on suunniteltu tehtaan keskeisten suorituskykymittareiden pohjalta. Lisäksi he saavat tukea järjestelmän käytössä, kunnes he pystyvät hoitamaan sitä täysin itsenäisesti. Jotkut asiakkaamme haluavat koota omat tiiminsä hyödyntämään uutta prosessitietoa. Toiset taas solmivat kanssamme sopimuksen, jonka puitteissa käyttötukea on jatkuvasti saatavilla joko paikan päällä tehtaalla tai etäyhteyden kautta.

Neles tulevaisuuden rakentajana

Rakennamme jo nyt digitalisaation tulevaisuutta yhdessä asiakkaidemme kanssa. Tavoitteenamme on yhdistää tietovirtoja esimerkiksi prosessitietojen, varaosien varastointitietojen ja huoltohistorian välillä. Digitalisaatio tulee jatkamaan sellu-, paperi- ja bioteollisuuden muovaamista, ja me Neleksellä haluamme toimia näiden uudistusten arkkitehtinä. 

Kohti parempaa luotettavuutta ja ympäristöystävällisyyttä!