Propaanin dehydraus – propeenin tuotannon pulmat ratkeavat luotettavilla venttiileillä

Petrokemikaalitehdas.

Käyttökohde määrää venttiililtä vaadittavat ominaisuudet

Venttiilirakenteessa on viime aikoina tehty uusia läpimurtoja, jotka ovat parantaneet PDH-prosessin tehokkuutta huomattavasti. Oikeiden venttiilien avulla myös polymeerilaatuista propeenia on nyt mahdollista tuottaa entistä tehokkaammin ilman höyrykrakkausyksikköä tai leijukatalyyttista krakkausyksikköä.

Tässä käyttökohteessa on tärkeää varmistaa, että valittavat venttiilit mahdollistavat tehokkaan talteenoton. Lisäksi niiden on taattava turvallisuus kaikissa tilanteissa.

Kuivaimen vaihtoventtiilit kannattaa valita lämpötilanvaihteluja kestävistä ratkaisuista, jotka säilyttävät tiiviytensä kahteen suuntaan useiden käyttövuosien ajan.

Reaktorin paineenalennusventtiileiksi kannattaa puolestaan etsiä erittäin nopeatoimiset ratkaisut. Nopea toiminta on ensisijaisen tärkeää, sillä venttiilien on avauduttava välittömästi ylipaineen muodostuessa. Keskeinen ominaisuus on myös karatiivisteen kestävyys, sillä sen on estettävä vuodot, jotka voivat aiheuttaa tuotteen menetyksiä ja turvallisuusongelmia.

Varma valinta asiantuntijan tuella

PDH-prosessin venttiilien luettelo on pitkä, ja monet venttiilityypeistä ovat prosessin tai turvallisuuden kannalta kriittisen tärkeitä. Siksi yksityiskohdilla on venttiilien valinnassa jopa enemmän merkitystä kuin oletetaan.

Turvautuminen asiantuntijaan on hyödyllinen ja kustannustehokas tapa varmistaa, että talteenottoprosessi on mahdollisimman tehokas ja myrkyllisten ja syttyvien aineiden käsittely ehdottoman turvallista.

Neleksen laaja kokemus auttaa sinua valitsemaan luotettavasti toimivat ja kestävät venttiiliratkaisut, jotka parantavat PDH-prosessin hallintaa. Samalla tuotantomäärä kasvaa ja kannattavuus paranee. Asiantuntijamme opastavat sinua ennakoivan kunnossapidon suunnittelun aloittamisessa ja laitoksen käyttöastetavoitteiden saavuttamisessa verkkodiagnostiikan avulla. Voimme myös auttaa valitsemaan kuhunkin prosessin vaiheeseen sopivat, toimintavarmat ja pitkäikäiset venttiilit. Laajan kansainvälisen kokemuksemme perusteella voimme tarjota myös tukea paikallisten viranomaisten melu-, päästö- ja paloturvallisuussäädösten noudattamiseen. Asiantuntemuksemme takaa, että kaikki laitoksesi hätäsulkuventtiilit toimivat mahdollisimman turvallisesti ja luotettavasti.

Näin voit luottaa myös pitkällä aikavälillä siihen, että olet ratkaissut propaanin dehydraukseen liittyvät pulmat fiksuimmalla ja nopeimmalla tavalla: valitsemalla luotettavat venttiilit.

Täällä voit tutustua tarkemmin PDH-prosessiin ja sen osiin sekä venttiilien merkitykseen.

Tekstiä muokattu yritysnimen muuttuessa Nelekseksi 1.7.2020.

Kaavio propaanin dehydrogenaatiosta.