Parhaita käytäntöjä toimittajien auditoinnissa

14.08.2017

Valmetin toimittajien auditointi

Valmet tekee vuosittain yli 50 toimittajien vastuullisuusauditointia osana kestävän toimitusketjun ohjelmaa. Yksi auditoiduista toimittajista on puolalainen SFUP. Yritys valmistaa teräslaitteita paperi-, kemikaali- ja energiateollisuudelle. SFUP on Valmetin avaintoimittajia. Auditoinnin jälkeisten kehitystoimenpiteiden myötä se on pystynyt ottamaan käyttöön entistä vastuullisempia liiketoimintakäytäntöjä.

Kehityssuunnitelma auttaa uudistumaan

Toimittajien auditoinnissa kiinnitetään huomiota liiketoiminnan etiikkaan, vaatimustenmukaisuuteen, ihmisoikeuksiin, työntekijöiden perusoikeuksiin,
työterveyteen, turvallisuuteen ja ympäristöasioiden hallintaan. Auditoinnin havaintojen perusteella laaditaan kehityssuunnitelma. Valmet tuki ja opasti
SFUP:tä suunnitelman toteuttamisessa. SFUP tehtyä kaikki sovitut korjaukset, lopputulos tarkastettiin ja vahvistettiin vuonna 2016. Yritys toteutti korjaustoimet ja jopa ylitti Valmetin vaatimukset vain kahdeksassa
kuukaudessa auditoinnin jälkeen.

SFUP

Korjaustoimet vahvistavat vastuullisuutta

Valmetin auditointi auttoi SFUP:ta ottamaan merkittävän kehitysaskeleen eteenpäin. Prosessien kehittämisen lisäksi yritys onnistui vahvistamaan
työntekijöiden sitoutumista ja otti käyttöön uudet toimintaohjeet. Yritys laati myös toimittajilleen ja kumppaneilleen vastuullisuuteen liittyvät
toimintaohjeet, joiden noudattamista SFUP seuraa. Näin SFUP kannustaa myös toimittajiaan toimimaan entistä vastuullisemmin. Tulokset ovat olleet hyviä.

Tulokset ylittivät vaatimukset

SFUP päätti lisäksi sertifioida toimintansa ympäristö-johtamisen ISO 14001 -standardin mukaisesti. Sertifiointi myönnettiin kesäkuussa 2016. Lisäksi SFUP otti käyttöön työterveyden ja turvallisuuden johtamisjärjestelmän, jolle
on tarkoitus saada OHSAS 18001 -sertifiointi vuoteen 2018 mennessä. ”Tämä on ollut kovaa työtä mutta myös sijoitus yrityksen tulevaisuuteen. Suorituskyvyn parantuminen ja uudet prosessit ovat tuoneet meille selviä etuja ja lisäarvoa kilpailjoihin nähden”, sanoo SFUP:n kauppaosaston
johtaja Aleksandra Partyka.