Positiivinen kosketus työelämään on nuorille merkittävää

02.11.2017

Nuorten työllisyyden edistäminen on yhteiskunnallisesti tärkeää ja panostus tulevaisuuteen. Polku työelämään ei ole aina nuorelle mutkaton, ja työelämätaitojen- ja kokemuksen saamisen tukeminen on yksi keino tukea nuorten mahdollisuuksia - me Valmetissa tartuimme siihen.

Valmetilla tuli tänä vuonna täyteen 220 vuotta teollista historiaa ja samaan aikaan Suomi juhlii satavuotista itsenäisyyttään. Pohdimme, kuinka me Valmetissa voisimme juhlistaa tätä merkityksellistä vuotta tavalla, jolla olisi todellista arvoa ja johon oma henkilöstömme voisi osallistua. Mietimme, mikä on tulevaisuudessa tärkeää ja päädyimme siihen, että nuorten tukeminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen on yksi tärkeimmistä asioista. Pohdimme, että nuorten työelämätaitojen ja -kokemuksen saamisen tukeminen on yksi keinoista, millä nuorten asemaa saadaan parannettua.

Tämä oli kimmokkeena ohjelmalle, jossa tänä vuonna tarjoamme palkallisen kolmen viikon työharjoittelun sadalle nuorelle. Ohjelman tarkoituksena on tukea nimenomaan niitä nuoria, jotka vielä etsivät omia vahvuuksiaan ja tarvitsevat siihen tukea. Ohjelmaan valitut nuoret ovat 16-26 vuotiaita työttömiä tai opintoihin hakemiseen valmistavalla Valma-luokalla opiskelevia nuoria. Ensimmäiset 44 nuorta työskentelivät Valmetissa huhtikuussa ja odotamme innolla marraskuussa meille saapuvaa uutta joukkoa. Tyttöjä ja poikia oli ensimmäisessä vaiheessa harjoittelijoina lähes yhtä paljon – tyttöjä 23 ja poikia 21.

Kumppaneiksemme ohjelman suunnitteluun ja toteutukseen saimme Lasten ja Nuorten Säätiön, Academic Workin ja WorkPilotsin. Löysimme jokaiselle oman tärkeän roolinsa: Valmet tarjoaa palkalliset harjoittelupaikat ja työelämäkummit nuorille, Lasten ja Nuorten Säätiö etsii juuri ne nuoret verkostojensa kautta, jotka eniten harjoittelusta hyötyvät, Academic Work tarjoaa nuorille käytännön harjoitusta työhakemuksen ja CV:n tekemiseen osana työharjoittelua, ja WorkPilots auttoi palkanmaksun käytännön järjestelyissä.

Kumppanimme Lasten ja Nuorten säätiön mukaan kiinnostus ja innostus hakea palkalliseen harjoitteluohjelmaamme oli todella suuri. Tarvetta vastaavanlaisille harjoitteluohjelmille olisi nuorten keskuudessa paljon. Kokemuksemme mukaan nuoret osaavat vaikka mitä eivätkä kavahda rutiinitehtäviäkään. Moni teki sinnikkäästi työtehtäviä, joita ei aiemmin olisi voinut kuvitella jaksavansa keskittyä tekemään. Nuoret halusivat oppia excelin käyttöä, esitysaineistojen tekoa ja eri viestintäkanavien sisällöntuotantoa. Palautteen perusteella heille oli antoisaa myös nähdä ja kokea, millaista on työelämässä ja millaista on kuulua työporukkaan. Monelle tärkeimpiä asioita olivatkin positiivisen palautteen saaminen, tunne onnistumisesta ja työporukan jäsenyydestä.

Toivottavasti nyt meillä Valmetissa toteutettava palkallinen nuorison työelämätaitoja kehittävä ohjelma toimisi mallina myös muille yrityksille. Olisi hienoa, jos meidän ohjelmamme innoittamana käynnistyisi vastaavia ohjelmia eri yrityksissä ja eri puolilla Suomea. Uskon, että monessa yrityksessä henkilökunta olisi valmis toimimaan työelämäkummina nuorille, joille tämä lyhytkin kokemus ja siitä saatavat taidot sekä itsetunnon vahvistuminen voivat olla hyvin merkityksellisiä jatkon kannalta.

Mitä nuoret sitten kertovat saaneensa harjoitteluajaltansa? Sinnikkyyttä. Rohkeutta. Uskoa itseensä. Tärkeitä asioita kaikki tulevaisuutta ajatellen.

Anu Salonsaari-Posti
Viestintä-, markkinointi- ja vastuullisuusjohtaja

Anu Salonsaari-Posti