Valmet mukana Global Cleantech Summit 2015 -tapahtumassa: Eteenpäin puhtailla teknologioilla

14.09.2015

8.-10. syyskuuta Helsingissä järjestettävän Global Cleantech Summit -tapahtuman tarkoituksena on edistää maailmaanlaajuista vihreää muutosta sekä kiertotalouden arvoketjuja koskevaa keskustelua.

Valmet osallistuu tapahtumaan tuodakseen esiin mahdollisuuksia, joita Valmetin teknologiat ja ratkaisut voivat tarjota sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle sekä muille prosessiteollisuuden aloille. Pyrkimyksenä on saada lisäarvoa jokaisesta valmistetusta raaka-aine- tai polttoainetonnista. Valmetin ainutlaatuinen tarjonta kattaa kaiken prosessiteknologiasta ja automaatiosta palveluihin. Ratkaisuissa tähdätään raaka-aineiden maksimaaliseen hyödyntämiseen ja lisääntyvään kierrätykseen, alhaisempaan energiankulutukseen ja uusiutuvan energian lisääntyvään käyttöön sekä pyritään vähentämään veden kulutusta, kemikaalien käyttöä ja päästöjä.

Globaalit megatrendit edistävät puhtaita teknologioita

8. syyskuuta järjestetään "Liiketoiminta globaalissa arvoketjussa" -seminaari. Marita Niemelä, Valmetin Sellu ja Energia -liiketoimintalinjan strategiajohtaja, aikoo kertoa, millainen vaikutus globaaleilla megatrendeillä on liiketoimintaympäristöön ja miten löydetään ratkaisu rajallisten resurssien jatkuvasti kasvavaan kysyntään. Niemelä esittää tilaisuudessa konkreettisia esimerkkejä siitä, millä tavalla Valmetin teknologiat tulevat osaksi eri teollisuussektorien arvoketjuja ja ylittävät perinteiset teollisuudenalojen rajat.

"Pyrimme parantamaan teknologioita tarjoamalla moduuleihin pohjautuvia räätälöityjä ratkaisuja sekä lisäämään ylijäämistä ja sivutuotteista saatavaa tuottoa", Niemelä toteaa.

Valmetin OptiConcept M -paperikone on hyvä esimerkki konseptista, jossa yhdistyvät standardoinnin sekä modulaarisen räätälöinnin edut. Tämä mahdollistaa tuotantotarpeiden optimoinnin ja johtaa samalla merkittäviin säästöihin energian, veden ja raaka-aineiden käytössä perinteisiin teknologioihin verrattuna.

Valmetin teknologiat myötävaikuttavat jo nyt moniin uusiin arvoketjuihin sivutuotteiden ja jätevirtojen hyödyntämisen kautta.

Synergiaa arvoverkostojen kautta

"Lahti Energian Kymijärvi II -voimalaitos on maailman ensimmäinen ekokaasua hyödyntävä lämpö- ja voimalaitos, joka on erinomainen esimerkki siitä, miten jätteestä saadaan tehokkaasti energiaa. Laitos toimii yksinomaan kaasutetulla kierrätysjätteellä. Ainutlaatuisen kaasutusteknologian ansiosta sama jätemäärä tuottaa tässä tapauksessa noin 30-50 prosenttia enemmän sähköä perinteisen massapolton tehokkuusasteeseen verrattuna", Niemelä kertoo.

Valmetin teknologioilla on vaikutusta laajempaan arvoverkostoon, kun teollisuudenalat yhdistyvät etsiessään synergioita ja uutta liiketoimintapotentiaalia. Yksi esimerkki tästä on Valmetin LignoBoost-teknologia, joka mahdollistaa ligniinin erottamisen sellun tuotantoprosessista. Sitä voidaan käyttää biopohjaisena energianlähteenä tai se voidaan jalostaa arvokkaiksi kemikaaleiksi tai materiaaleiksi.

Tehdasvierailu Lahti Energian Kymijärvi II -voimalaitokselle 10. syyskuuta Lahdessa järjestettävän tehdasvierailun yhteydessä seminaariin osallistujilla on mahdollisuus tutustua Kymijärvi II -voimalaitokseen paikan päällä. Lue lisää tehdasvierailuista osoitteessa http://www.globalcleantechsummit.fi/smart-visits/

Tietoa Cleantech Finlandista

Cleantech Finland on cleantech-yrityksistä ja -asiantuntijoista koostuva verkosto. Se yhdistää myös potentiaaliset investoijat ja yhteistyökumppanit ja toimii tiivisti laajan yhteistoimintaorganisaatioista koostuvan verkoston kanssa. Näin ollen Cleantech Finland on Suomen cleantech-toiminnan keskus.

Kuva: Cleantech Finland