Uusi Valmet on valmiina palvelemaan!

19.11.2013

Pasi Laine

Jo muutaman viikon ajan Metson aiempien Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoimintojen asiakkaat ovat toimineet uuden, itsenäisen yhtiön kanssa, joka kantaa tunnettua ja perinteikästä Valmet-nimeä. Uusi Valmet syntyi 31.12.2013.

Vaikka yhtiön nimenä on Valmet, kyseessä on eri yhtiö kuin entinen Valmet, selvittää Valmet Oyj:n toimitusjohtaja Pasi Laine. - Samaa kuin ennen ovat teknologian ja toiminnan laatu ja luotettavuus sekä sitoutuneisuus asiakkaisiin, ja niitä on kehitetty vielä edelleen. On hienoa, että voimme tuoda uuteen yhtiöön kaikki ne hyvät mielleyhtymät, joita Valmet-nimeen vielä liittyy monien tällä teollisuudenalalla toimivien mielessä.

 

Miksi jakaantuminen?

- Omana yhtiönämme voimme kehittää toimintojamme nopeammin ja tuottaa entistä suurempaa asiakas- ja omistaja-arvoa. Massa-, paperi- ja energiateollisuus on päätoimeksiantajamme ja haastaa meidät tarjoamaan entistä kilpailukykyisempiä tuotteita, onnistuneempia projekteja ja parempaa asiakaspalvelua, Laine sanoo.

Hyvä markkina-asema varmistaa hyvän alun

Uusi Valmet on saanut aloittaa toimintansa hyvissä markkina-asemissa, sillä se on massa-, kartonki- ja paperiteollisuuden sekä bioenergiateollisuuden johtavia toimittajia. - Vahvuuksiamme ovat suuri asennettu konekanta, erinomaiset asiakassuhteet sekä laaja, osaava palveluverkosto. Meillä on myös kattava teknologiatarjonta, jonka avulla asiakkaamme pystyvät saamaan pitkäaikaista arvoa uusinnoistaan ja uusinvestoinneistaan.

Perinteistä ja uutta liiketoimintaa

Nykyisen strategian peruselementit säilyvät myös Valmetissa. - Markkina-alueisiin perustuva toimintamalli on jatkossakin tärkeä liiketoiminnallemme. Haluamme toimia lähellä asiakkaitamme kaikilla päämarkkinoillamme ja olla helposti tavoitettavissa. Panostamme palveluliiketoimintaamme jopa entistä enemmän. Palveluillamme ja niitä tukevalla vahvalla prosessiosaamisellamme on paljon tarjottavanaan asiakkaillemme. Kattavat palvelut, vahva kartonki- ja paperikonetuntemus, kokonaisten sellutehtaiden toimitukset ja modernit voimantuotantoratkaisut muodostavat Valmetin ytimen.

Metson Automaatio-liiketoiminta jäi jakautumisprosessissa Metsoon. Laine haluaa kiinnittää huomion myös uusiin biopohjaisiin ratkaisuihin, joita Metso on aktiivisesti kehittänyt. Esimerkiksi jätteen ja biomassan kaasutus, pyrolyysi, ligniinin erotus ja esihydrolyysi luovat uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joilla biomassasta saadaan irti entistä enemmän arvoa. Ne avaavat uusia tulonlähteitä niin massa- ja paperiteollisuudelle kuin Valmetille. Uudet lopputuotteet ja innovatiiviset teknologiat myös lisäävät joustavuutta ja mahdollisuuksia pärjätä nykyajan nopeasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä.

Asiakkaiden menestykseen sitoudutaan

Millaisena toimitusjohtaja itse näkee Valmetin viiden vuoden kuluttua? - Olemme moderni, joustava palvelu- ja teknologiatoimittaja, joka toimii asiakkaiden kumppanina heidän lähellään ja jolla on laaja, oma teknologiatarjonta. Meillä on vielä nykyistäkin enemmän tietotaitoa ja osaamista, mutta ehkä vähemmän omaa tuotantoa. Bioenergiaratkaisumme tuovat lisäarvoa asiakkaille, Laine visioi. - Tämä kaikki toteutuu vain sitoutuneen, osaavan henkilöstön avulla, joka huolehtii palvelutoiminnoista asiakkaiden lähellä tai työskentelee teknologian parissa yhteisinä resursseina. Meidän kaikkien panos on tarpeen, jotta asiakkaat menestyvät ja uusi Valmet menestyy, Laine sanoo lopuksi.