Saumattomia ratkaisuja Stora Ensolla Skoghallissa

08.03.2016

Vuoden 2013 alussa Stora Enson Skoghallin tehdas Ruotsissa päätti uusia tasauspuristimen pesurin ja parantaa telapinnoitteen kestävyyttä. Tehdas valitsi Valmetin OptiCleaner Roll –pesurin ja PressKodiak-puristintelapinnoitteen.

Pehr Mithander (left) and John Fridebring

Stora Enso Skoghallin tehtaan kartonkikone 8 Ruotsissa tuottaa korkealaatuista nestepakkauskartonkia. Vuoden 2013 alussa Skoghall päätti uusia tasauspuristimen vanhan pesurin ja parantaa telapinnoitteen kestävyyttä. Saavuttaakseen asetetut tavoitteet tehdas valitsi Valmetin uuden OptiCleaner Roll –tasauspuristimen pesurin ja PressKodiak-puristintelapinnoitteen. Pitkä kokemus on osoittanut, että poikittain liikkuva pesuri tasauspuristimen pehmeillä teloilla on tärkeä tekijä tehokkuuden ja tuottavuuden kannalta. Kokemuksesta tiedetään myös, että pinnoitetyypillä on merkitystä. Korkeapainepesuri vaatii pinnoitteilta erittäin korkeaa kulutus- ja eroosionkestävyyttä, ja niiden täytyy toimia turvallisesti ilman sisäistä vesijäähdytystä.

Vähemmän puhtaanapidosta johtuvia seisokkeja

Tulokset olivat nähtävissä kesällä 2015. Sekä OptiCleaner Roll -pesuri että PressKodiak-pinnoitteet vastasivat asiakkaan odotuksia. Uudet telapinnoitteet ovat toimineet hyvin, ja niiden lämpötilat ovat laskeneet ajon aikana alhaisemmalle ja turvallisemmalle tasolle. OptiCleaner Roll on puolestaan selvästi säästänyt kunnossapitokustannuksia. ”Meiltä on nyt jäänyt yksi kahdeksan tunnin seisokki pois joka kuudes viikko , sillä uutta pesuria voidaan huoltaa koneen käydessä”, sanoo Stora Enso Skoghall KK 8:n vuoromestari Pehr Mithander.

Suora kontakti radan kanssa vaatii äärimmäistä puhtautta

Monessa kartonkikoneessa puristinosalla on huovaton tasauspuristinnippi. Tasauspuristimen telat ovat suorassa kontaktissa radan kanssa, joten telapinnan puhtaana pysyminen on äärimmäisen tärkeää kartongin laadun, koneen ajettavuuden ja tuotantotehokkuuden kannalta. Tyypilliset kartongin ainesosat, kuten hydrofobiliimat  AKD ja ASA, aiheuttavat haasteita telan puhtaana pysymiselle. Viime vuosikymmenien aikana pehmeäpintaisia teloja käyttävillä tasauspuristimilla on ollut kyseenalainen maine niissä esiintyneiden likaantumisongelmien vuoksi.

Saumattomia ratkaisuja yhteisen tavoitteen eteen

Yksi perinteinen tapa parantaa telapinnoitteiden puhtaanapysymistä on muokata telapinnoitteen irtoavuutta ja tarttumattomuutta. Likaantumisongelmia voidaan myös välttää kaavaroinnilla ja poikittain liikkuvilla korkeapainepesureilla, tai jopa käyttämällä  puhdistuskemikaaleja.

Jotta kuhunkin toimintaympäristöön voidaan löytää sopiva ratkaisu, kaikkien osatekijöiden on toimittava saumattomasti yhteen ja kohti yhteistä tavoitetta. Esimerkiksi kaavaroinnissa pehmeät muoviterät eivät puhdista teloja kunnolla, kun taas kovemmat korkeapaineiset hiilikuituterät saattavat tuhota telapinnoitteen kokonaan.

PressKodiak-telapinnoite – äärimmäistä kestävyyttä vaativissa olosuhteissa

Viime vuosina Valmet on kehittänyt polyuretaanitelapinnoitteita moniin sovelluksiin ja parantanut niiden ominaisuuksia merkittävästi. PressKodiak on tuorein esimerkki kehittyneestä polymeeriteknologiasta. PressKodiak kestää erittäin hyvin kulutusta, repäisyjä, painetta ja kemiallisesti vaativia olosuhteita. Sillä on myös erinomaiset dynaamiset ominaisuudet, ja se kestää lämpenemättä korkeita nippikuormia. Tämä lisää ajojen luotettavuutta ja säästää kunnossapitokustannuksia. OptiCleaner Roll puhdistaa ilman seisokkeja Valmetin OptiCleaner Roll on tasauspuristimille suunniteltu nykyaikainen poikittain liikkuva kokeapainepesuri. Se puhdistaa telan pinnan luotettavasti ilman suoraa kontaktia telapinnoitteeseen. Erinomaisen puhdistustuloksen lisäksi se vähentää ratakatkoja eikä jätä rataan vanoja tai markkeerauksia.