Parantunutta työturvallisuutta uudella viiranvaihtojärjestelmällä

19.11.2013

Uusi viiranvaihtojärjestelmä on parantanut työ- ja tuoteturvallisuutta sekä nopeuttanut huomattavasti viiranvaihtoa paperikoneella Euroopassa.

Koneella suoritetussa turvallisuusauditissa viirojen vaihdon havaittiin olevan monivaiheinen ja työläs työturvallisuutta heikentävä työvaihe. Työturvallisuuden parantamiseksi järjestettiin tehtaan ja Valmetin (tuolloin vielä Metson) yhteispalaveri. Palaverin tuloksena syntyi ajatus uuden tyyppisestä viiranvaihtojärjestelmästä.

Uusi järjestelmä koostuu Valmetin valmistamista viiranvaihtolaitteista ja -suojista sekä Valmetin toteuttamasta uudesta viirojen pakkaustavasta. Pakkaus sisältää kaikki vaihdossa tarvittavat kiinteät ja teleskooppisalot.

Viiranvaihtolaitteiden asennus toteutettiinValmetin opastamana kahdessa vuorokaudessa. Ensimmäistä ala- ja yläviiran vaihtoa olivat ohjeistamassa sekä paperikone- että kudosasiantuntijat. Viiran vaihto sujui ongelmitta ja nopeutui yli tunnin vanhaan vaihtotapaan verrattuna.

- Projektin suunnittelu ja toteutus oli erittäin hyvin ja täsmällisesti toteutettu meidän ja Valmetin kesken. Kokemuksemme käytännön viiranvaihdosta yhdistettynä Valmetin kone- ja kudososaamiseen johti onnistuneeseen lopputulokseen, kertoo yksi tehtaan päälliköistä.

Säästöjä ja lyhyt takaisinmaksuaika

Viiranvaihtojärjestelmä on ollut nyt käytössä lähes vuoden. Viirojen vaihtoaika on lyhentynyt alaviiran osalta noin 2-2,5 tuntia ja yläviiran osalta 1-1,5 tuntia. Uuden järjestelmän myötä pitkä alaviira saadaan asennettua koneeseen ilman, että viiraan syntyy vekkejä, jotka saattaisivat aiheuttaa ongelmia paperin laadussa ja johtaa viiran ennenaikaiseen vaihtoon.

Viiran kestoiän pidentymisen myötä vuosittainen säästö on noin 100 000 euroa. Lisäksi viiranvaihdon nopeutumisen sekä vaihtokertojen vähentymisen ansiosta kone tuottaa paperia yli 50 tuntia enemmän vuodessa. Investointi on ollut kannattava ja sen takaisinmaksuaika lyhyt.

- Rahallinen säästö on toki tärkeä, mutta kaikista tärkeintä on työturvallisuuden parantuminen, toteaa koneen tuotantopäällikkö. Työ- ja tuoteturvallisuutta parantaa laite- ja pakkausratkaisu itsessään. Lisäksi työvaiheiden ohjeistuksen ja opastuksen myöta kukin työntekijä tietää tehtävänsä, mikä nopeuttaa työtä ja parantaa turvallisuutta edelleen.

Uudessa järjestelmässä viiran pakkauslaatikot ja -salot kierrätetään ja käytetään uudelleen tarkastuksen jälkeen. Aiemmin viiralaatikot ja pakkaussalot jäivät asiakkaalle. - Taloudellisesti uusi ja vanha tapa ovat lähes saman arvoisia, mutta kierrättämällä vähennämme ympäristön kuormitusta, toteaa viirojen tuoteteknologiapäällikkö Pekka Kortelainen.

- Yhteistyöprojekteissa tärkeää on asiantuntemus, mutta aivan yhtä tärkeää on kuunnella ja ennen kaikkea ymmärtää asiakkaan tarpeet. Tässä projektissa näin tapahtui ja olemme erittäin tyyväisiä projektin toteutukseen ja järjestelmän toimivuuteen, toteaa tehtaan tuotantopäällikkö.

Lue koko englanninkielinen artikkeli: Cooperation reduces fabric change time