Citius-märkäviiroilla korkeampi kuiva-aine ja puhtaampi viiraosa

29.01.2014

Citius-viiralla vähennetään ratakatkoja ja saavutetaan korkeampi kuiva-aine ja parempi ajettavuus.

- Miksi kehitätte vain SSB-viiroja, ettekä enää kaksikerros- eli DL-viiroja? Nämä erään nopeakäyntisen LWC-kitaformerikoneen tuotantopäällikön pari vuotta sitten lausumat sanat olivat lähtökohtana Citius-märkäviiran kehitykselle.

Kysymys oli paikallaan. Käytännön ajokokemukset useilta tehtailta ovat osoittaneet, että käytettäessä uusia Citius-märkäviiroja paperikoneiden tehokkuus kasvaa. Myös paperin laatuominaisuudet parantuvat, varsinkin paperin huokoisuus vähenee.

DL-viiroilla on saavutettu paperintekemisessä etuja, joita SSB-viiroilla ei vielä nykyäänkään, yli 10 kehitysvuoden jälkeen, ole saavutettu. Näitä ovat mm. korkea kuiva-aine, vähäinen kuidun- ja vedenkuljetus sekä veden sumuaminen nopeakäyntisillä paperikoneilla. SSB-viiroilla on puolestaan kiistattomia etuja verrattuna perinteisiin DL-viiroihin. Näitä ovat esimerkiksi stabiilius, kulutuskestävyys ja korkeampi mekaaninen retentio.

- Citius-viirassa on yhdistetty perinteisten DL-viirojen ja SSB-viirojen parhaat puolet. Tämä on saatu aikaan ohuilla konesuuntaisilla langoilla, suurilla lankatiheyksillä ja uuden tyyppisellä 9-niitisellä sidosrakenteella, kertoo Pekka Kortelainen, Valmetin märkäviirojen tuotekeknologiapäällikkö.

Parantunut formaatio ja vedenpoisto

- Citius-viira on jopa hieman ohuempi kuin ohuimmat tähänastiset DL-viirat, minkä ansiosta viiran vapaa tilavuus on pieni ja kuidun- sekä vedenkuljetus vähäistä, Kortelainen jatkaa. - Ohuella viiralla saavutetaan tyypillisesti parhaat kuiva-ainetasot eikä korkeita vedenpoistoelementtien vakuumeja tarvita, mikä säästää energiaa.

Erittäin hyviä tuloksia asiakastehtailta

Citius-viiraa on ajettu sekä kita- että hybridiformerikoneilla sanomalehti-, LWC- ja hienopaperilajeilla, ja kokemukset ovat osoittaneet edellä kerrotut väittämät todeksi.