Parempaa suorituskykyä teollisen internetin palveluilla

Valmetin teollisen internetin palvelut perustuvat merkitykselliseen dialogiin datan kanssa. Prosessiteknologia-, automaatio- ja palveluasiantuntijamme auttavat sinua tekemään datastasi arvokkaan voimavaran. Asiantuntijamme tietävät, mitä dataa kannattaa analysoida ja miten hyödyntää sitä sinun eduksesi.

Tehtaan tai laitoksen toiminnan näkyvyyttä ja kannattavuutta voidaan merkittävästi parantaa teollisen internetin palveluilla. Niiden avulla voidaan saavuttaa mitattavissa olevia hyötyjä, kuten tuottavuuden kasvu ja alentuneet energia- ja raaka-ainekustannukset. Yhdessä voimme tehdä merkittäviä parannuksia tehtaasi tai laitoksesi suorituskykyyn.

Valmetin teollinen internet rakentuu neljälle kulmakivelle

Valmetin teollinen internet perustuu neljään kulmakiveen: prosessiteknologiaan, automaatio- ja IT-alustaan, sovelluksiin ja palveluihin sekä ekosysteemiin.

Älykäs prosessiteknologiamme on varustettu sensoreilla ja mittalaitteilla, jotka keräävät tärkeää dataa koneista ja prosesseista. Valmetin automaatiojärjestelmä tarjoaa luotettavan datan lähteen. Kun tähän yhdistetään muista tehdas- ja laitosjärjestelmistä tuleva data, syntyy valtava määrä dataa. Prosessiteknologia-, automaatio- ja palveluosaamistamme hyödyntäen asiantuntijamme pystyvät tunnistamaan mikä data on merkityksellistä analysoinnin kannalta miten tätä dataa hyödynnetään. Teollisen internetin sovelluksemme ja palvelumme rakentuvat tälle osaamiselle.

Olemme perustaneet viisi Valmet Performance Center -suorituskykykeskusta, jotka toimivat kanavana kaikkiin Valmetin teollisen internetin sovelluksiin ja palveluihin. Suorituskykykeskuksia on perustettu sellu-, energia-, paperi- ja kartonki- sekä pehmopaperiteollisuuden asiakkaita ja automaatiota varten. Valmetin asiantuntijat työskentelevät niissä etäyhteyden kautta – sekä fyysisesti että virtuaalisesti.

Jotta voimme tarjota asiakkaillemme kattavan valikoiman teollisen internetin palveluja, rakennamme teollisen internetin kumppaniekosysteemiä, joka tuo alan johtavat toimijat yhteen. Ekosysteemi tuottaa ylivoimaisen suorituskyvyn asiakkaillemme verrattuna tilanteeseen, jossa eri toimijat työskentelisivät itsenäisesti.

Teollisen internetin kehitys

Siirtyminen kohti kehittynyttä teollista internetiä on tapahtunut vaiheittain. Teollisuudenalat ovat siirtyneet vaihe vaiheelta erillisten tuotantoprosessien komponenttien tarkkailusta ja hallinnasta koko laitoksen kattavan tiedonkeruun ja -hallinnan kautta kohti järjestelmien välistä optimointia. Tämä on tehnyt mahdolliseksi koko laitoksen tai tehtaan kaikkien järjestelmien tietojen jakamisen, analysoinnin ja hyödyntämisen.

Nyt teollinen internet on kehittyneen viestintätekniikan ja suurien tietomäärien analysoinnin ansiosta siirtymässä kohti seuraavaa tasoa – tuotantotilojen ulkopuolelle. Uskomme, että tulevaisuudessa käytössä on verkkoja, joissa eri järjestelmät vaikuttavat toisiinsa ja jotka yhdistävät eri arvoketjuja. Tämä tulee muuttamaan koko yhteiskuntaa tavoilla, joita on nykypäivänä vielä vaikea edes kuvitella.

Positiivisia vaikutuksia koko liiketoimintaan

Teollinen internet eli kehittynyt ja verkottunut reaaliaikainen datan analysointi ja käyttö vaikuttaa kaikkiin tuotantoprosessin vaiheisiin ja hyödyttää koko liiketoimintaa. Lisäksi teollinen internet parantaa omaisuudenhallintaa ja asiakasarvoa prosesseja ja toimintaa tehostamalla.

Yhteistyössä asiakkaidemme kanssa parannamme heidän suorituskykyään hyödyntämällä dataa toimintojen virittämiseen tuotantokustannusten pienentämiseksi tai koneiden kokonaistehokkuuden parantamiseen ennakoivan kunnossapidon kautta. Olemme toteuttaneet jo satoja ratkaisuja, joissa hyödynnetään teollisen internetin toimintojamme.