Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2018: Saadut tilaukset jatkuivat hyvällä tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla - vertailukelpoinen EBITA oli matala

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27. huhtikuuta 2018 klo 12:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna, ellei muuta mainita. Vertailukauden luvut on oikaistu johtuen IFRS 15 -standardin käyttöönotosta 1.1.2018.

Tammi-maaliskuu 2018: Toiseksi paras vuosineljännes yli kolmeen vuoteen saaduissa tilauksissa

 • Saadut tilaukset laskivat 11 prosenttia 890 miljoonaan euroon (1 005 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laskivat Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa, Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa ja laskivat EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka) sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella.
 • Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia 732 miljoonaan euroon (645 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Paperit- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla ja pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio- ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 22 miljoonaa euroa (34 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 3,0 prosenttia (5,3 %).
  • Kannattavuus heikkeni johtuen 15 miljoonan euron tappiosta Sellu ja energia -liiketoimintalinjan projektissa.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (0,12 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -3 miljoonaa euroa (3 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 19 miljoonaa euroa (94 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2018 muuttumaton
Valmet toistaa 21. maaliskuuta 2018 antamansa tulosohjeistuksen, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2018 pysyy vuoden 2017 tasolla (3 058 miljoonaa euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2018 kasvaa verrattuna vuoteen 2017 (218 miljoonaa euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät
Globaalin talouden nousukausi on laajentunut ja vahvistunut. Globaali kasvu vuonna 2017 oli nopeinta sitten vuoden 2011, 3,8 prosenttia, ja kasvun odotetaan voimistuvan 3,9 prosenttiin vuosina 2018 ja 2019. Useimmissa maissa nykyinen suotuisa kasvuvauhti ei tule jatkumaan, ja globaalin kasvun ennustetaan hiipuvan parin vuoden kuluttua. Huolenaiheita ovat mm. mahdollisesti nopea taloustilanteen kiristyminen, globaalin talousintegraation kannatuksen heikkeneminen, kasvavat jännitteet kaupassa ja protektionismin lisääntyminen, sekä geopoliittiset rasitteet. Useimmat edistyneet taloudet ovat valmiina palaamaan kriisiä edeltäneitä kasvutasoja selvästi heikompaan kasvuun johtuen ikääntyvästä väestöstä ja vaatimattomasta tuottavuudesta. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 17. huhtikuuta 2018)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät
Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, kartonki ja paperi-, pehmopaperi- sekä automaatiomarkkinoille, tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energialle ja heikon lyhyen aikavälin markkinanäkymän sellulle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset korkealla tasolla mutta kannattavuus matala
"Valmetin saadut tilaukset olivat 890 miljoonaa euroa vuoden 2018 ensimmäisellä neljänneksellä, mikä teki vuosineljänneksestä toiseksi parhaan yli kolmeen vuoteen. Tämä osoittaa asiakkaiden vuoden 2017 korkean aktiivisuuden jatkuneen vuoden 2018 alussa. Kartonki ja paperi -liiketoiminnan aktiviteetti on jatkanut korkealla tasolla. Saadut tilaukset kasvoivat Automaatio-liiketoimintalinjalla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut-liiketoimintalinjalla.

Huolimatta vuoden hitaasta käynnistymisestä kannattavuuden osalta, pidämme tulosohjeistuksen muuttumattomana. Arvioimme, että Valmetin liikevaihto vuonna 2018 pysyy samalla tasolla kuin vuonna 2017, ja vertailukelpoinen EBITA vuonna 2018 kasvaa vuoteen 2017 verrattuna."

Avainluvut1

Milj. euroa Q1/2018 Q1/2017 Muutos 2017
Saadut tilaukset 890 1 005 -11 % 3 272
Tilauskanta2 2 583 2 704 -4 % 2 458
Liikevaihto 732 645 13 % 3 058
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 22 34 -36 % 218
% liikevaihdosta 3,0 % 5,3 %   7,1 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 19 37 -49 % 202
% liikevaihdosta 2,6 % 5,7 %   6,6 %
Liikevoitto (EBIT) 12 29 -60 % 170
% liikevaihdosta 1,6 % 4,5 %   5,6 %
Tulos ennen veroja 11 26 -60 % 158
Tulos 8 18 -56 % 121
Tulos per osake, euroa 0,05 0,12 -56 % 0,81
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,05 0,12 -56 % 0,81
Oma pääoma per osake, euroa 5,52 5,54 0 % 6,09
Liiketoiminnan rahavirta 19 94 -80 % 291
Rahavirta investointien jälkeen 9 80 -89 % 227
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)3 4 % 8 %   13 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)3 5 % 10 %   14 %
Omavaraisuusaste2 39 % 39 %   42 %
Nettovelkaantuneisuusaste2 -12 % -3 %   -11 %

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty osavuosikatsauksen sivulla 38.             
2 Kauden lopussa.
3 Vuoden 2017 avainlukujen laskennassa on käytetty oikaisemattomia vuoden 2016 lukuja.

Saadut tilaukset, milj. euroa Q1/2018 Q1/2017 Muutos 2017
Palvelut 346 355 -2 % 1 242
Automaatio 82 72 14 % 317
Sellu ja energia  192 265 -27 % 678
Paperit 270 314 -14 % 1 035
Yhteensä 890 1 005 -11 % 3 272

Tilauskanta, milj. euroa 31.3.2018 31.3.2017 Muutos 31.12.2017
Yhteensä 2 583 2 704 -4 % 2 458

Liikevaihto, milj. euroa Q1/2018 Q1/2017 Muutos 2017
Palvelut 247 252 -2 % 1 178
Automaatio 59 59 -1 % 296
Sellu ja energia 203 189 7 % 800
Paperit 223 144 55 % 784
Yhteensä 732 645 13 % 3 058

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle perjantaina 27. huhtikuuta 2018 klo 14.30 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 14.25 Suomen aikaa, numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan konferenssipuhelun ID-numero: 7349687.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir