Valmet on julkaissut oikaistut luvut vuodelle 2017 ja tulosohjeistuksen vuodelle 2018

Valmet Oyj:n pörssitiedote 21. maaliskuuta 2018 klo 10:00

Valmet Oyj on oikaissut konsernin vuoden 2017 taloudelliset tiedot vuosineljänneksille ja koko vuodelle johtuen IFRS 15 - Myyntituotot asiakassopimuksista -standardin käyttöönotosta 1. tammikuuta 2018. Standardi antaa uuden perustan myyntituottojen ja myynnin kustannusten kirjaamiselle. Valmetin oikaistut taloudelliset tiedot vuodelle 2017 muodostavat vertailutiedot vuoden 2018 neljännesvuosittaisille tulosjulkistuksille. Oikaistut taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. 

IFRS 15:n soveltamisen kumulatiivinen vaikutus konsernin vuoden 2017 liikevaihtoon oli -100 miljoonaa euroa, vertailukelpoiseen EBITA:an -8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulokseen -6 miljoonaa euroa. IFRS 15:n soveltamisen kumulatiivinen vaikutus oikaistun avaavan taseen kertyneisiin voittovaroihin 1. tammikuuta 2017 oli -9 miljoonaa euroa. Vuoden 2017 tilikauden tulos mukaan lukien oikaisun nettovaikutus kertyneisiin voittovaroihin 1. tammikuuta 2018 oli -15 miljoonaa euroa.

Avainluvut1

Milj. euroa Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017 2017
Saadut tilaukset 1 005 796 743 727 3 272
Tilauskanta2 2 704 2 714 2 720 2 458 2 458
Liikevaihto 645 732 715 967 3 058
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 34 48 56 81 218
% liikevaihdosta 5,3 % 6,5 % 7,8 % 8,4 % 7,1 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 37 47 49 69 202
% liikevaihdosta 5,7 % 6,4 % 6,9 % 7,1 % 6,6 %
Liikevoitto (EBIT)  29 39 41 61 170
% liikevaihdosta 4,5 % 5,3 % 5,8 % 6,3 % 5,6 %
Tulos ennen veroja 26 36 38 57 158
Tulos 18 27 27 49 121
Tulos per osake, euroa 0,12 0,18 0,18 0,33 0,81
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,12 0,18 0,18 0,33 0,81
Oma pääoma per osake, euroa 5,54 5,71 5,83 6,09 6,09
Liiketoiminnan rahavirta 94 31 78 89 291
Rahavirta investointien jälkeen 80 15 62 70 227
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)         13 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja
(annualisoitu)
        14 %

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty oheisen liitteen Oikaistut taloudelliset tiedot sivulla 27. 
2 Kauden lopussa.

Milj. euroa 31.3.2017 30.6.2017 30.9.2017 31.12.2017
Tilauskanta, raportoitu 2 613 2 551 2 523 2 292
IFRS 15 vaikutus 91 163 197 165
Tilauskanta, oikaistu 2 704 2 714 2 720 2 458

Liikevaihto, milj. euroa Q1/2017 Q2/2017 Q3/2017 Q4/2017
Palvelut 252 302 284 340
Automaatio 59 73 60 104
Sellu ja energia 189 192 200 219
Paperit 144 165 170 304
Yhteensä, oikaistu 645 732 715 967
IFRS 15 vaikutus 27 72 34 -32
Yhteensä, raportoitu 671 803 748 936

Liikevaihto, milj. euroa Q1/2017 Q1-Q2/ 2017 Q1-Q3/ 2017 Q1-Q4/ 2017
Palvelut 252 554 838 1 178
Automaatio 59 132 192 296
Sellu ja energia 189 381 581 800
Paperit 144 310 480 784
Yhteensä, oikaistu 645 1 376 2 091 3 058
IFRS 15 vaikutus 27 98 132 100
Yhteensä, raportoitu 671 1 475 2 223 3 159

Konsernin tilintarkastamattomat taloudelliset tiedot vuodelle 2017 ovat tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Tulosohjeistus vuodelle 2018

Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2018 pysyy vuoden 2017 tasolla (3 058 miljoonaa euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2018 kasvaa verrattuna vuoteen 2017 (218 miljoonaa euroa).

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2017 oli noin 3,1 miljardia euroa. Yli 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir