Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta - 31. maaliskuuta 2017: Saadut tilaukset kasvoivat - erityisesti Paperit-liiketoimintalinjalla

Valmet Oyj:n pörssitiedote 25. huhtikuuta 2017 klo 12:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita.

Tammi-maaliskuu 2017: Tilauskanta ennätyskorkealla tasolla saatujen tilausten kasvun seurauksena

 • Saadut tilaukset kasvoivat 1 005 miljoonaan euroon (803 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat kaikilla liiketoimintalinjoilla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Aasian ja Tyynenmeren alueella, Pohjois-Amerikassa sekä EMEA-alueella, pysyivät edellisvuoden tasolla Kiinassa ja laskivat Etelä-Amerikassa.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 671 miljoonassa eurossa (652 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla ja pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio-, Paperit-, ja Palvelut-liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 35 miljoonaa euroa (31 milj. euroa) ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 5,1 prosenttia (4,8 %).
  • Kannattavuus parani kasvaneen bruttokatteen ja laskeneiden myynnin ja hallinnon yleiskustannusten johdosta.  
 • Osakekohtainen tulos oli 0,12 euroa (0,08 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat 3 miljoonaa euroa (-2 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 94 miljoonaa euroa (3 milj. euroa).

Tulosohjeistus vuodelle 2017
Valmet nosti vuoden 2017 tulosohjeistustaan liikevaihdon osalta 12. huhtikuuta 2017. Tarkistetun ohjeistuksen mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2017 kasvaa verrattuna vuoteen 2016 (2 926 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2017 kasvaa verrattuna vuoteen 2016 (196 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät
Maailmantalous on elpymässä, mikä näkyy niin investointien, tuotannon kuin kaupankin piristymisenä. Maailmantalouden kasvun odotetaan kiihtyvän viime vuoden 3,1 prosentista 3,5 prosenttiin vuonna 2017 ja 3,6 prosenttiin vuonna 2018. Lisääntynyt aktiviteetti, odotukset globaalin kysynnän voimistumisesta, heikentyneet deflaatiopaineet sekä optimistinen vire rahoitusmarkkinoilla tukevat noususuuntausta. Rakenteelliset esteet nopeammalle toipumiselle sekä mahdollinen riskien lisääntyminen ovat kuitenkin edelleen isoja haasteita. (Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, 18. huhtikuuta 2017)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät
Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä on parantunut palvelumarkkinoilla hyvälle tasolle (aikaisemmin tyydyttävällä tasolla) ja laskenut sellumarkkinoilla heikolle tasolle (aikaisemmin tyydyttävällä tasolla).

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän energia-, kartonki ja paperi - sekä pehmopaperimarkkinoille ja tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän automaatiolle.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Vahva alku vuodelle korkean tilausaktiviteetin ansiosta
Vuoden 2016 viimeisen neljänneksen korkea asiakasaktiivisuus jatkui vuoden 2017 ensimmäisellä neljänneksellä. Sekä Palvelut- että Paperit-liiketoimintalinjojen vuosineljänneksen saadut tilaukset olivat ennätyskorkeat, ja myös Automaatio- ja Sellu ja energia -liiketoimintalinjat onnistuivat kasvattamaan saatuja tilauksia viime vuoteen verrattuna. Sellu ja energia -liiketoiminnassa erityisesti energiamarkkina on ollut aktiivinen.

Kaikkien liiketoimintalinjojen positiivisen kehityksen ansiosta Valmetin viimeisen 12 kuukauden saadut tilaukset ylsivät 3,3 miljardiin euroon, joka on yhtiön kaikkien aikojen korkein taso. Vahvan tilausaktiviteetin seurauksena tilauskanta on kasvanut 18 prosenttia vuoden takaisesta. Ennätyskorkea 2,6 miljardin euron tilauskanta antaa Valmetin vuodelle vahvan alun.

Avainluvut1

Milj. euroa Q1/2017 Q1/2016 Muutos 2016
Saadut tilaukset 1 005 803 25 % 3 139
Tilauskanta2 2 613 2 207 18 % 2 283
Liikevaihto 671 652 3 % 2 926
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 35 31 10 % 196
% liikevaihdosta 5,1 % 4,8 %   6,7 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 37 30 26 % 183
% liikevaihdosta 5,6 % 4,6 %   6,2 %
Liikevoitto (EBIT) 30 19 55 % 147
% liikevaihdosta 4,4 % 2,9 %   5,0 %
Tulos ennen veroja 26 17 60 % 136
Tulos 18 12 58 % 82
Tulos per osake, euroa 0,12 0,08 61 % 0,55
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,12 0,08 61 % 0,55
Oma pääoma per osake, euroa 5,60 5,38 4 % 5,88
Liiketoiminnan rahavirta 94 3 >100 % 246
Rahavirta investointien jälkeen 80 -8   188
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu) 8 % 6 %   9 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu) 10 % 7 %   12 %

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 33.    
2 Kauden lopussa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste
31.3.2017

31.3.2016
 
31.12.2016
Omavaraisuusaste kauden lopussa 37 % 35 % 37 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa -3 % 24 % 6 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q1/2017 Q1/2016 Muutos 2016
Palvelut 355 313 14 % 1 182
Automaatio 72 66 9 % 299
Sellu ja energia  265 238 11 % 939
Paperit 314 186 68 % 718
Yhteensä 1 005 803 25 % 3 139

Tilauskanta, milj. euroa 31.3.2017 31.3.2016 Muutos 31.12.2016
Yhteensä 2 613 2 207 18 % 2 283

Liikevaihto, milj. euroa Q1/2017 Q1/2016 Muutos 2016
Palvelut 252 257 -2 % 1,163
Automaatio 59 58 3 % 290
Sellu ja energia 204 181 13 % 826
Paperit 156 157 -1 % 647
Yhteensä 671 652 3 % 2,926

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle
Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle tiistaina 25. huhtikuuta 2017 klo 14.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 4487. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 6695370.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2016 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir