Valmetin osavuosikatsaus 1. tammikuuta-30. syyskuuta 2016: Saadut tilaukset kasvoivat ja kannattavuus parani

Valmet Oyj:n pörssitiedote 27. lokakuuta 2016 klo 13:00

Sulkeissa esitetyt luvut viittaavat vertailukauteen eli samaan ajanjaksoon edellisenä vuonna ellei muuta mainita. Automaatio on yhdistetty Valmetin taloudellisiin tietoihin 1. huhtikuuta 2015 lähtien, jolloin Automaation osto saatettiin loppuun.

Heinä-syyskuu 2016: Vertailukelpoinen EBITA marginaali 7,5 prosenttia

 • Saadut tilaukset kasvoivat 788 miljoonaan euroon (725 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia -liiketoimintalinjalla, pysyivät edellisvuoden tasolla Palvelut- ja Automaatio-liiketoimintalinjoilla ja laskivat Paperit-liiketoimintalinjalla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat EMEA-alueella (Eurooppa, Lähi-itä ja Afrikka), Etelä-Amerikassa sekä Aasian ja Tyynenmeren alueella ja laskivat Kiinassa ja Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto laski 685 miljoonaan euroon (734 milj. euroa).
  • Liikevaihto kasvoi Palvelut-liiketoimintalinjalla, pysyi edellisvuoden tasolla Automaatio-liiketoimintalinjalla ja laski Paperit- sekä Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 52 miljoonaa euroa (47 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 7,5 prosenttia (6,4 %).
  • Kannattavuus parani Palvelut-liiketoimintalinjan liikevaihdon kasvusta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,17 euroa (0,14 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -2 miljoona euroa (-4 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 122 miljoonaa euroa (16 milj. euroa).

Tammi-syyskuu 2016: Saadut tilaukset kasvoivat ja kannattavuus parani

 • Saadut tilaukset kasvoivat 2 282 miljoonaan euroon (2 085 milj. euroa).
  • Saadut tilaukset kasvoivat Sellu ja energia- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja pysyivät edellisvuoden tasolla Paperit-liiketoimintalinjalla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki saatuja tilauksia 221 miljoonalla eurolla.
  • Saadut tilaukset kasvoivat Etelä-Amerikassa ja EMEA-alueella, pysyivät edellisvuoden tasolla Aasian ja Tyynenmeren alueella ja laskivat Kiinassa sekä Pohjois-Amerikassa.
 • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla 2 141 miljoonassa eurossa (2 074 milj. euroa).
  • Liikevaihto pysyi edellisvuoden tasolla Palvelut-, Paperit- sekä Sellu ja energia -liiketoimintalinjoilla.
  • Automaatio-liiketoimintalinja tuki liikevaihtoa 196 miljoonalla eurolla.
 • Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) oli 140 miljoonaa euroa (120 milj. euroa), ja vastaava vertailukelpoinen EBITA-marginaali oli 6,5 prosenttia (5,8 %).
  • Kannattavuus parani parantuneesta bruttokatteesta ja Automaation ostosta johtuen.
 • Osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa (0,33 euroa).
 • Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät olivat -5 miljoonaa euroa (-16 milj. euroa).
 • Liiketoiminnan rahavirta oli 158 miljoonaa euroa (14 milj. euroa).

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2016
Valmet toistaa 9. helmikuuta 2016 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että liikevaihto vuonna 2016 pysyy vuoden 2015 tasolla (2 928 milj. euroa), ja että tulos (vertailukelpoinen EBITA) vuonna 2016 kasvaa verrattuna vuoteen 2015 (182 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Globaalin kasvun odotetaan hidastuvan 3,1 prosenttiin vuonna 2016 ennen palautumista 3,4 prosenttiin vuonna 2017. Ennuste, jota alennettiin 0,1 prosenttiyksiköllä vuosille 2016 ja 2017 suhteessa huhtikuun ennusteeseen, heijastaa hillitympää näkymää kehittyneille talouksille seuraten Iso-Britannian kesäkuun äänestystulosta Euroopan Unionista lähtemisen puolesta (Brexit) sekä odotettua heikompaa kasvua Yhdysvalloissa. Nämä tapahtumat ovat lisänneet laskevaa painetta globaaliin korkotasoon, sillä rahapolitiikan odotetaan nyt pysyvän elvyttävänä kauemmin. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 4. lokakuuta, 2016)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Valmet arvioi, että lyhyen aikavälin markkinanäkymä pehmopaperi- sekä energiamarkkinoille on parantunut hyvälle tasolle (aikaisemmin tyydyttävällä tasolla) ja heikentynyt kartonki- ja paperimarkkinoilla tyydyttävälle tasolle (aikaisemmin hyvällä tasolla).

Valmet toistaa tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu-, automaatio- sekä sellumarkkinoille.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Saadut tilaukset kasvoivat ja kannattavuuden parantuminen jatkui

Saadut tilaukset ovat kasvaneet 9 prosenttia vuoden alusta vakaan liiketoiminnan sekä energialiiketoimintamme hyvän kehityksen tukemana. Vuonna 2016 saadut tilaukset ovat kasvaneet 5 prosenttia Palvelut-liiketoimintalinjalla ja Automaatio-liiketoimintalinja on tukenut saatuja tilauksia yli 220 miljoonalla eurolla. Energialiiketoiminnassa saadut tilaukset ovat yli kaksinkertaistuneet. Olemme saaneet useita suuria tilauksia energiamarkkinalla ja myös laajentaneet uusille maantieteellisille alueille. Olemme esimerkiksi saaneet ensimmäisen tilauksen jätevoimalaitostoimituksesta Kiinaan.

Vuoden 2016 kolmannella neljänneksellä Valmet saavutti 7,5 prosentin vertailukelpoisen EBITA-marginaalin, joka on korkein luku sen jälkeen kun yhtiöstä tuli itsenäinen. Viimeisen kahdentoista kuukauden ajalta marginaali on 6,8 prosenttia. Parannus kannattavuudessa on seurausta johdonmukaisesta työstä, jota olemme tehneet esimerkiksi hankintakustannuksissa. Keskitymme kannattavuuden parantamiseen myös jatkossa.

Valmet on valittu Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksiin (DJSI) kolmatta vuotta peräkkäin. Tämä tarkoittaa, että säilytämme asemamme maailman johtavien kestävän kehityksen yhtiöiden joukossa, mikä on erinomainen saavutus. Se osoittaa, että olemme vuosi vuodelta pystyneet parantamaan toimintaamme kestävän kehityksen edistämiseksi, mikä on indeksiin pääsyn keskeinen kriteeri. Kestävä kehitys on meille erittäin tärkeää ja olennainen osa Valmetin liiketoimintastrategiaa ja toimintaa.

Avainluvut1

Milj. euroa Q3/2016 Q3/2015 Muutos Q1-Q3/
2016
Q1-Q3/
2015
Muutos
Saadut tilaukset 788 725 9 % 2 282 2 085 9 %
Tilauskanta2 2 192 2 117 4 % 2 192 2 117 4 %
Liikevaihto 685 734 -7 % 2 141 2 074 3 %
Vertailukelpoinen tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (vertailukelpoinen EBITA) 52 47 10 % 140 120 17 %
% liikevaihdosta 7,5 % 6,4 %   6,5 % 5,8 %  
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 49 43 15 % 135 104 29 %
% liikevaihdosta 7,2 % 5,9 %   6,3 % 5,0 %  
Liikevoitto (EBIT) 41 33 26 % 107 78 37 %
% liikevaihdosta 6,0 % 4,4 %   5,0 % 3,8 %  
Tulos ennen veroja 38 29 29 % 98 71 38 %
Tulos 26 21 25 % 69 50 37 %
Tulos per osake, euroa 0,17 0,14 28 % 0,46 0,33 37 %
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,17 0,14 28 % 0,46 0,33 37 %
Oma pääoma per osake, euroa 5,68 5,40 5 % 5,68 5,40 5 %
Liiketoiminnan rahavirta 122 16 >100 % 158 14 >100 %
Rahavirta investointien jälkeen 108 13 >100 % 116 -338  
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu)       11 % 8 %  
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu)       12 % 11 %  

1 Avainlukujen laskentakaavat on esitelty sivulla 37.             
2 Kauden lopussa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste 30.9.2016 30.9.2015     30.6.2016
Omavaraisuusaste kauden lopussa 38 % 35 %     36 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa 15 % 28 %     27 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q3/2016 Q3/2015 Muutos Q1-Q3/
2016
Q1-Q3/
2015
Muutos
Palvelut 264 252 5 % 898 852 5 %
Automaatio 72 70 3 % 221 156 -
Sellu ja energia  275 206 33 % 692 603 15 %
Paperit 176 197 -10 % 472 474 -1 %
Yhteensä 788 725 9 % 2 282 2 085 9 %

Tilauskanta, milj. euroa 30.9.2016 30.9.2015 Muutos   30.6.2016
Yhteensä 2 192 2 117 4 %   2 106

Liikevaihto, milj. euroa Q3/2016 Q3/2015 Muutos Q1-Q3/
2016
Q1-Q3/
2015
Muutos
Palvelut 286 268 7 % 846 814 4 %
Automaatio 65 66 -2 % 196 134 -
Sellu ja energia  196 215 -9 % 640 668 -4 %
Paperit 138 185 -26 % 459 459 0 %
Yhteensä 685 734 -7 % 2 141 2 074 3 %

Tiedotustilaisuus ja webcast-lähetys analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle torstaina 27. lokakuuta 2016 klo 14.00 Suomen aikaa. Tiedotustilaisuus järjestetään Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, 02150 Espoo. Tiedotustilaisuutta voi seurata suorana webcast-lähetyksenä osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon 09-4245 0806. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 93428439.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Tilaisuutta voi myös seurata Twitterin välityksellä osoitteessa www.twitter.com/valmetir.

Lisätietoja antaa:
Calle Loikkanen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0020
Kari Saarinen, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 9603

VALMET

Kari Saarinen
talousjohtaja

Calle Loikkanen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2015 oli noin 2,9 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmetin sijoittajasuhteita Twitterissä www.twitter.com/valmetir