Valmetin osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2015: Saadut tilaukset kasvoivat Palveluissa - painopiste edelleen kannattavuuden parantamisessa

Valmet Oyj:n pörssitiedote 29.4.2015 klo 12.00

Tammi-maaliskuu 2015: Hyvää kehitystä Palveluissa

  • Saadut tilaukset laskivat 580 miljoonaan euroon (1 101 milj. euroa).
    • Saadut tilaukset kasvoivat Palvelut-liiketoimintalinjalla ja laskivat kauden Q1/2014 korkeilta tasoilta Sellu ja energia- sekä Paperit-liiketoimintalinjoilla.
  • Liikevaihto kasvoi 561 miljoonaan euroon (519 milj. euroa).
    • Liikevaihto kasvoi Sellu ja energia- sekä Palvelut-liiketoimintalinjoilla ja laski Paperit-liiketoimintalinjalla.
  • Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä oli 19 miljoonaa euroa (4 milj. euroa), ja vastaava EBITA-marginaali oli 3,5 prosenttia (0,7 %).
  • Osakekohtainen tulos oli 0,05 euroa (-0,04 euroa).
  • Kertaluonteiset erät olivat 0 miljoonaa euroa (-6 milj. euroa).
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -20 miljoonaa euroa (43 milj. euroa).

Valmet toistaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2015

Valmet toistaa 6.2.2015 annetun tulosohjeistuksensa, jonka mukaan Valmet arvioi, että huomioiden Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan oston, liikevaihto vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (2 473 milj. euroa), ja että tulos (EBITA ennen kertaluonteisia eriä) vuonna 2015 kasvaa verrattuna vuoteen 2014 (106 milj. euroa).

Lyhyen aikavälin näkymät

Yleiset talousnäkymät

Globaali kasvu on yhä maltillista, ja näkymät keskeisimmille maille ja alueille ovat epätasaisia. Kasvun on ennustettu olevan 3,5 prosenttia vuonna 2015, mikä on linjassa tammikuussa 2015 esitettyjen World Economic Outlook -päivityksen ennusteiden kanssa. Näkymät kehittyneille talouksille parantuvat verrattuna viime vuoteen, kun taas kasvun kehittyvillä markkinoilla ja talouksissa on ennustettu olevan matalampaa, ensisijaisesti heijastaen heikompia näkymiä joillekin suurille, kehittyville markkinatalouksille ja öljynviejille. (Kansainvälinen valuuttarahasto, IMF, 15.4.2015)

Lyhyen aikavälin markkinanäkymät

Johtuen lisääntyneestä asiakasaktiviteetista sellumarkkinalla, sellumarkkinan lyhyen aikavälin markkinanäkymät on nostettu hyvälle tasolle (aikaisemmin tyydyttävä taso). Muun muassa energiamarkkinoiden lisääntyneestä epävarmuudesta johtuen energiamarkkinan lyhyen aikavälin markkinanäkymät on laskettu heikolle tasolle (aikaisemmin tyydyttävä taso).

Valmet toistaa hyvän lyhyen aikavälin markkinanäkymän kartonki ja paperi -markkinalle, sekä tyydyttävän lyhyen aikavälin markkinanäkymän palvelu- ja pehmopaperimarkkinalle.

1. huhtikuuta 2015 alkaen Valmetilla on neljäs liiketoimintalinja nimeltään Automaatio, ja Valmet aloittaa tästä johtuen lyhyen aikavälin markkinanäkymän antamisen myös automaatioliiketoiminnalle. Valmet arvioi, että automaatiomarkkinan lyhyen aikavälin markkinanäkymä on tyydyttävä.

Toimitusjohtaja Pasi Laine: Palveluiden kehitys ja ilmoitettu yritysosto ensimmäisen vuosineljänneksen kohokohtia

Vuosi 2015 alkoi hyvin Palvelut-liiketoimintalinjalla. Vuoden 2014 aikana tähän liiketoimintalinjaan kohdistamamme kasvanut huomio alkaa tuottaa tulosta. Voimme olla tyytyväisiä sekä saatujen tilausten että liikevaihdon kasvuun, mutta meidän tulee jatkaa hyvää työtä. Katsoessani tapaa, jolla palveluammattilaisemme ovat ottaneet tämän haasteen vastaan, olen vakuuttunut, että menestymme myös tulevaisuudessa.

Vaikka kannattavuus vuoden 2015 ensimmäisellä neljänneksellä kasvoi verrattuna vuoden 2014 ensimmäiseen neljännekseen, kannattavuus on alle tavoitetasomme. Olemme olleet menestyksekkäitä liiketoimintamallimme kehittämisessä joustavammaksi, ja keskitymme jatkossakin kustannusten hallintaan.

Tärkeä askel Valmetin tulevaisuuden muovaamisessa tiedotettiin 15. tammikuuta ja toteutettiin 1. huhtikuuta: Prosessiautomaatiojärjestelmät-liiketoiminnan osto. Tämä strategiaan erinomaisesti sopiva osto tekee Valmetista teknologia- ja palveluyrityksen, jolla on kattava automaatiotarjooma. Meillä on ainutlaatuinen asiakastarjooma, ja pystymme palvelemaan asiakakkaitamme jopa entistä paremmin. Tämä on iso askel kohti visiotamme - tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelemisessa. Toivotan 1 600 Automaation työntekijää lämpimästi tervetulleeksi Valmetin tiimiin.

Avainluvut*

Milj. euroa Q1/2015 Q1/2014 Muutos 2014
Saadut tilaukset 580 1 101 -47 % 3 071
Tilauskanta** 2 064 1 972 5 % 1 998
Liikevaihto 561 519 8 % 2 473
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) sekä kertaluonteisia eriä 19 4 >100 % 106
% liikevaihdosta 3,5 % 0,7 %   4,3 %
Tulos ennen rahoituseriä, veroja ja aineettomien hyödykkeiden poistoja (EBITA) 19 -2   94
% liikevaihdosta 3,4 % -0,4 %   3,8 %
Liikevoitto (EBIT) 13 -8   72  
% liikevaihdosta 2,4 % -1,5 %   2,9 %
Tulos ennen veroja 11 -9   67
Tulos 8 -6   46
Tulos per osake, euroa 0,05 -0,04   0,31
Tulos per osake, laimennettu, euroa 0,05 -0,04   0,31
Oma pääoma per osake, euroa 5,26 5,12 3 % 5,36
Liiketoiminnan rahavirta -20 43   236
Rahavirta investointien jälkeen -30 35   194
Oman pääoman tuotto (ROE) (annualisoitu) 4 % -3 %   6 %
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE), ennen veroja (annualisoitu) 6 % -2 %   9 %

* Avainlukujen laskentakaavat on esitelty Osavuosikatsauksen tammi-maaliskuu 2015 taulukko-osassa.
** Kauden lopussa.

Omavaraisuus- ja nettovelkaantuneisuusaste 31.3.2015 31.3.2014   31.12.2014
Omavaraisuusaste kauden lopussa 34 % 40 %   42 %
Nettovelkaantuneisuusaste kauden lopussa -17 % -5 %   -21 %

Saadut tilaukset, milj. euroa Q1/2015 Q1/2014 Muutos 2014
Palvelut 293 267 10 % 1 055
Sellu ja energia 138 622 -78 % 1 344
Paperit 149 212 -30 % 671
Yhteensä 580 1 101 -47 % 3 071

Tilauskanta, milj. euroa 31.3.2015 31.3.2014 Muutos 31.12.2014
Yhteensä 2 064 1 972 5 % 1 998

Liikevaihto, milj. euroa Q1/2015 Q1/2014 Muutos 2014
Palvelut 242 224 8 % 989
Sellu ja energia 222 181 23 % 956
Paperit 97 114 -15 % 528
Yhteensä 561 519 8 % 2 473

Tiedotustilaisuus analyytikoille, sijoittajille ja medialle

Valmet järjestää englanninkielisen tiedotustilaisuuden analyytikoille, sijoittajille ja medialle 29.4.2015 klo 14.00 Suomen aikaa Valmetin pääkonttorissa Keilaniemessä, osoitteessa Keilasatama 5, Espoo. Tilaisuutta on mahdollista seurata myös suorana webcast-lähetyksenä Valmetin verkkosivuilla osoitteessa www.valmet.com/webcastit.

Tiedotustilaisuuteen voi osallistua myös puhelinkonferenssin kautta. Puhelinkonferenssiin osallistutaan soittamalla viimeistään viisi minuuttia ennen tilaisuuden alkua, klo 13.55 Suomen aikaa, numeroon 09-2319 4487. Osallistujia pyydetään antamaan oheinen konferenssipuhelun ID-numero: 25528870.

Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin aikana kysymykset tulee esittää englanniksi. Webcast-lähetyksen ja puhelinkonferenssin jälkeen medialla on mahdollisuus haastatella johtoa suomeksi.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet, puh. 010 672 0007
Markku Honkasalo, talousjohtaja, Valmet, puh. 010 672 0008

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet on maailman johtava teknologian, automaation ja palveluiden toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Valmetin visiona on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistyksellisiin automaatioratkaisuihin sisältyvät niin yksittäiset mittaukset kuin koko tehtaan kattavat avaimet käteen automaatioprojektit.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. 12 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmet IR:ää Twitterissä www.twitter.com/valmetir