Arvopaperimarkkinalain 9 luvun 5 pykälän mukainen ilmoitus: Cevian Capital Partners Ltd.:n omistus Valmetissa on alittanut 10 prosenttia

Valmet Oyj:n pörssitiedote 13.2.2015 klo 9:50

Valmet Oyj (y-tunnus 2553019-8) on 13.2.2015 vastaanottanut Cevian Capital Partners Ltd.:ltä, arvopaperimarkkinalain mukaisen ilmoituksen, jonka mukaan yhtiön omistus- ja ääniosuus Valmet Oyj:ssä on alittanut 1/10 eli 10 prosentin rajan.

Cevian Capital Partners Ltd.:n omistus laski 12.2.2015 tehtyjen kauppojen myötä 10 323 191 osakkeeseen (aiemmin 20 813 714 kpl), mikä vastaa 6,89 prosenttia (aiemmin 13,89 prosenttia) Valmet Oyj:n osakkeista ja äänimäärästä.

Valmet Oyj:lla on yksi osakesarja, jossa kullakin osakkeella on yksi ääni. Osakkeiden kokonaismäärä on 149 864 619.

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, Valmet Oyj, 010 672 0007
Rasmus Oksala, lakiasianjohtaja, Valmet Oyj, puh. 010 672 0026

VALMET OYJ

Markku Honkasalo
talousjohtaja

Hanna-Maria Heikkinen
sijoittajasuhdejohtaja

Valmet Oyj on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden palvelu- ja teknologiatoimittaja. 10 500 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä.

Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Vahvan teknologiatarjontamme ytimen muodostavat kokonaiset sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset.

Valmetin liikevaihto vuonna 2014 oli noin 2,5 miljardia euroa. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Seuraa Valmet IR:ää Twitterissä www.twitter.com/valmetir