Valmet esittelee strategiaansa tänään 26.11.2013 Lontoossa

Metso Oyj:n pörssitiedote 26.11.2013 klo 13:30 paikallista aikaa

Valmet järjestää tänään 26.11.2013 sijoittajille ja analyytikoille suunnatun pääomamarkkinapäivän Lontoossa. Päivän aikana käydään läpi Valmetin strategia ja taloudelliset tavoitteet sekä syvennytään Valmetin kolmen liiketoimintalinjan strategisiin painopisteisiin.

Kannattavuuden parantaminen ja palveluliiketoiminnan kasvattaminen Valmetin keskeisiä tavoitteita

Valmetin liiketoimintalinjat ovat Palvelut, Sellu ja energia sekä Paperit. Valmet keskittyy vahvasti kannattavuuden parantamiseen ja palveluliiketoimintansa kasvattamiseen.

"Valmetilla on johtava markkina-asema kaikissa liiketoiminnoissaan. Globaali läsnäolomme ja toimintamme lähellä asiakkaitamme antavat meille vahvat lähtökohdat olla mukana tulevassa kasvussa, kun markkinoiden kysyntä elpyy", Valmetin tuleva toimitusjohtaja Pasi Laine toteaa. "Kartonki-, pehmopaperi-, sellu- ja energiamarkkinat kasvavat pitkällä aikavälillä, ja mahdollisuudet palveluliiketoimintamme kasvattamiseen ovat hyvät", Pasi Laine jatkaa.

Valmetin palveluliiketoiminnan liikevaihto on yli miljardi euroa, ja koko palvelumarkkinan koon arvioidaan olevan yli seitsemän miljardia euroa. "Vakaa, kasvava ja kannattava palveluliiketoiminta tasapainottaa Valmetin toiminnan syklisyyttä ja luo hyvän pohjan kannattavuuden parantamiselle", Pasi Laine toteaa.

"Paperi- ja energiamarkkinoiden muutoksien vuoksi paperin ja bioenergian tuotantoon liittyvien teknologioiden kysyntä on vähentynyt. Kannattavuuden parantaminen on selkeä prioriteettimme, ja tehostamistoimet kannattavuuden parantamiseksi ovat käynnissä. Olemme edenneet tehostamisohjelmassamme ripeällä aikataululla", Pasi Laine kertoo.

Teknologia- ja palveluosaamisen yhdistäminen sekä panostus tuote- ja palvelukehitykseen ovat Valmetin kilpailuetuja. "Teknologia- ja palveluliiketoimintamme tukevat toinen toisiaan ja siksi meille on tärkeää jatkuvasti vahvistaa myös teknologiaosaamistamme", Laine toteaa.

Lyhyen aikavälin markkinanäkymissä ei merkittävää muutosta

Valmet odottaa palveluliiketoiminnan kysynnän jatkuvan tyydyttävänä.

Sellu ja energia -liiketoiminnoissa Valmet odottaa sellutehtaiden ja uudistusten kysynnän pysyvän tyydyttävänä. Uusiutuvia energianlähteitä hyödyntävien voimalaitosten kysynnän Valmet arvioi pysyvän heikkona.

Paperit-liiketoiminnassa Valmet arvioi paperiteollisuuden rakenteellisten muutosten todennäköisesti jatkuvan ja paperin- ja kartonginvalmistuslinjojen kysynnän pysyvän heikkona. Pehmopaperivalmistuslinjojen kysynnän Valmet arvioi jatkuvan tyydyttävänä.

Valmet arvioi jatkossa markkinanäkymiä erikseen palveluille, sellulle, energialle, paperi- ja kartonkiliiketoiminnalle sekä pehmopaperiliiketoiminnalle. Lyhyen aikavälin markkinanäkymän luonnehdinnassa tullaan käyttämään termejä hyvä, tyydyttävä tai heikko.

Liiketoimintalinjojen kannattavuus

Valmet tulee arvioimaan jatkossa kannattavuutta liiketoimintalinjoittain ja käyttää arvioinnissa termejä hyvä, tyydyttävä tai heikko. Palvelut-liiketoimintalinjan kannattavuus on tyydyttävä. Sellu ja energia-liiketoimintalinjan sekä Paperit-liiketoimintalinjan kannattavuus on heikko.

Valmet on vastannut markkinoiden muutokseen vähentämällä kapasiteettiaan sekä tehostamalla toimintatapojaan ja kulurakennettaan.

Pääomamarkkinapäivän esitysmateriaali ja suora webcast-lähetys

Valmetin pääomamarkkinapäivän englanninkielinen esitysmateriaali on saatavissa Metson verkkosivuilta www.metso.com/investors. Verkkosivuilta löytyy myös ohjeet, kuinka esityksiä voi seurata suorana englanninkielisenä webcast-lähetyksenä.

Metson massa-, paperi- ja voimantuotantoammattilaiset ovat erikoistuneet prosesseihin, koneisiin, laitteisiin, palveluihin, paperikonekudoksiin ja suodatinkankaisiin. Tarjontamme ja kokemuksemme kattavat prosessin koko elinkaaren: uudet tuotantolinjat, uudistukset ja palvelut.

Vuoden 2014 tammikuusta alkaen Metson Massa, paperi ja voimantuotanto -liiketoiminta palvelee asiakkaitaan entistäkin vahvemmin ja kilpailukykyisemmin itsenäisenä pörssiyhtiönä nimeltä Valmet.

Metso on kansainvälinen teknologia- ja palvelutoimittaja prosessiteollisuuden asiakkailleen kaivos-, maarakennus-, massa ja paperi-, voimantuotanto- sekä öljy- ja kaasualalla. Metson 30 000 osaajaa yli 50 maassa edistävät asiakkaidemme kannattavuutta ja kestävää kehitystä ympäri maailman. Metson osakkeet on listattu NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä.

www.metso.com/fi , www.twitter.com/metsogroup

Lisätietoja antaa:
Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, tuleva Valmet Oyj, puh. 040 8262172