Metson puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2019

Metson puolivuosikatsaus 1. tammikuuta – 30. kesäkuuta 2019

Metso Oyj:n pörssitiedote 25.7.2019 klo 9.00 paikallista aikaa

Tämä tiedote on tiivistelmä Metson puolivuosikatsauksesta 1.tammikuuta – 30.kesäkuuta 2019. Tiedote kokonaisuudessaan on tämän pörssitiedotteen liitteenä ja saatavilla verkkosivuillamme, osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit.

Suluissa esitetyt luvut viittaavat samaan ajanjaksoon vuonna 2018, ellei toisin mainita.

Huhti-kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Hyvä markkina-aktiviteetti molemmissa segmenteissä
 • Saadut tilaukset kasvoivat 2 % ja olivat 869 miljoonaa euroa (855 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi 16 % ja oli 903 miljoonaa euroa (776 milj.)
 • EBITA nousi 119 miljoonaan euroon ja oli 13,1 % liikevaihdosta (91 milj. ja 11,7 %)
 • Liikevoitto parani 114 miljoonaan euroon ja oli 12,6 % liikevaihdosta (86 milj. ja 11,1 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 0,59 euroa (0,38)
 • Vapaa kassavirta oli 28 miljoonaa euroa negatiivinen (21 milj. positiivinen)
 • Sopimus kanadalaisen liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden valmistajan McCloskey Internationalin ostamisesta allekirjoitettiin. Chileläisen kaivospalveluyrityksen osto saatiin päätökseen.

Tammi-kesäkuu 2019 lyhyesti

 • Saadut tilaukset kasvoivat 10 % ja olivat 1 883 miljoonaa euroa (1 714 milj.)
 • Liikevaihto kasvoi 17 % ja oli 1 739 miljoonaa euroa (1 490 milj.)
 • EBITA oli 222 miljoonaa euroa eli 12,8 % liikevaihdosta (176 milj. ja 11,8 %)
 • Liikevoitto oli 214 miljoonaa euroa eli 12,3 % liikevaihdosta (167 milj. ja 11,2 %)
 • Osakekohtainen tulos oli 1,02 euroa (0,71)
 • Vapaa kassavirta oli 10 miljoonaa euroa (23 milj.)

Avainluvut

Milj. e Q2/2019 Q2/2018 Muutos % H1/2019 H1/2018 Muutos % 2018
Saadut tilaukset 869 855 2 1 883 1 714 10 3 499
Palveluliiketoiminnan saadut tilaukset 507 463 10 1 025 954 7 1 913
  % saaduista tilauksista 58 54   54 56   55
Tilauskanta     1 850 1 601 16 1 686
Liikevaihto 903 776 16 1 739 1 490 17 3 173
Palveluliiketoiminnan liikevaihto 472 442 7 934 864 8 1 773
  % liikevaihdosta 52 57   54 58   56
EBITA 119 91 31 222 176 26 369
  % liikevaihdosta 13,1 11,7   12,8 11,8   11,6
Liikevoitto 114 86 33 214 167 28 351
  % liikevaihdosta 12,6 11,1   12,3 11,2   11,1
Tulos per osake, euroa 0,59 0,38 55 1,02 0,71 44 1,53
Vapaa kassavirta -28 21   10 23 -57 146
Sitoutuneen pääoman tuotto (ROCE) ennen veroja, %, vuositasolla 20,9 16,8   16,9
Omavaraisuusaste, %     43,4 47,0   47,7
Nettovelkaantuneisuusaste, %     28,7 13,7   11,7
Henkilöstö kauden lopussa     14 676 12 708 15 13 150

Metso Mineralsin ja Outotecin yhdistyminen – Flow Controlista tulee itsenäinen yhtiö

Metso tiedotti 4.7.2019 sopimuksesta yhdistää Metso Minerals ja Outotec-konserni. Flow Controlista tulee itsenäinen listattu yhtiö, jonka nimeksi tulee Neles. Järjestely odotetaan saatavan päätökseen vuoden 2020 toisen neljänneksen aikana.

Markkinanäkymät

 • Sekä Minerals- että Flow Control -segmentissä markkina-aktiviteetin odotetaan jatkuvan nykyisellä korkealla tasolla sekä laitteissa että palveluissa.


Metson markkinanäkymissä kuvataan oletettua markkina-aktiviteetin kehitystä seuraavan kuuden kuukauden ajanjaksolla edelliseen kuuteen kuukauteen verrattuna käyttäen termejä: kasvaa, jatkuu nykyisellä tasolla tai hidastuu.

Toimitusjohtaja Pekka Vauramo:

Hyvä suorituksemme jatkui ja edistyimme hyvin myös vuoden toisella neljänneksellä. Asiakastoimialojemme aktiviteetti oli korkealla tasolla, mikä näkyi sekä Mineralsin että Flow Controlin hyvänä tilauskertymänä. Kaivoslaitteissa tarjouspyynnöt ja neuvottelut jatkuvat aktiivisina, vaikkakaan suuria tilauksia ei ajoituksesta johtuen toiselle neljännekselle kirjattu. Liikevaihto kehittyi hyvin ja kasvoi kaksinumeroisesti molemmissa segmenteissä. Liikevaihdon kasvun lisäksi sen vipuvaikutus tulokseen on parantunut, mikä näkyy molempien segmenttien kannattavuuden vahvistumisena ja on osoitus siitä, että kaikissa liiketoiminnoissamme tehtävä sisäinen parannustyö tuottaa toivottua tulosta.

Neljänneksen aikana saimme päätökseen kaivospalveluyrityksen oston Chilessä ja allekirjoitimme sopimuksen kanadalaisen kivenmurskauslaitetoimittajan ostamisesta. Ostettu palveluliiketoiminta laajentaa palvelutarjoomaamme meille tärkeillä kaivosmarkkinoilla Chilessä ja sen naapurimaissa. Lisäksi se vahvistaa palvelukyvykkyyttämme ja mahdollistaa asiakkaidemme auttamisen heidän tuottavuutensa ja suorituskykynsä parantamiseksi. McCloskeyn hankinta Kanadassa taas laajentaa liikuteltavien murskaus- ja seulontalaitteiden tarjoomaamme, ja kaupan avulla voimme paremmin vastata kivenmurskausasiakkaidemme monipuolisiin tarpeisiin. Kauppa saataneen päätökseen vuoden viimeisellä neljänneksellä. Molemmat yritysostot tukevat hyvin kannattavan kasvun strategiaamme.

Lisäksi 4.7. julkistimme, että Metso Minerals ja Outotec yhdistyvät ja että venttiililiiketoiminnastamme tulee itsenäinen yhtiö nimeltään Neles. Olemme innoissamme niistä ainutlaatuisista mahdollisuuksista, jotka tämä järjestely tuo tullessaan. Metso-Outotecilla on hyvät mahdollisuudet kestävään kasvuun, sillä meillä yhdessä on toisiamme täydentävä korkealuokkainen teknologinen tarjooma sekä laite- että palveluliiketoiminnassa, kattava maantieteellinen läsnäolo, vahva palveluverkosto ja laaja asennettu laitekanta. Toisaalta Neles pystyy hyödyntämään paremmin sekä venttiilimarkkinoiden orgaanisia kasvumahdollisuuksia että yritysostomahdollisuuksia vahvan tuotetarjoomansa ja ensiluokkaisen kannattavuutensa ansiosta.

Audiocastin ja puhelinkonferenssin tiedot

Metson toimitusjohtaja Pekka Vauramo ja talous- ja rahoitusjohtaja Eeva Sipilä esittelevät tuloksen analyytikoille ja sijoittajille englanninkielisessä audiocast-lähetyksessä ja puhelinkonferenssissa tänään klo 13.00 paikallista aikaa. Lähetystä voi seurata osoitteessa www.metso.com/viimeisimmatraportit. Sen tallenne ja aukikirjoitettu teksti ovat saatavilla samassa osoitteessa tilaisuuden päättymisen jälkeen. Puhelinkonferenssiin voi osallistua soittamalla viisi minuuttia ennen lähetyksen alkua numeroon 09 817 10 310 ja syöttämällä vahvistuskoodin 42030091#.

Lisätietoja:

Juha Rouhiainen, sijoittajasuhdejohtaja, Metso Oyj, puh. 020 484 3253

Metso Oyj

Eeva Sipilä
Talous- ja rahoitusjohtaja

Juha Rouhiainen
Sijoittajasuhdejohtaja

jakelu:
Nasdaq Helsinki
Tiedotusvälineet
www.metso.com

Metso kuuluu alallaan maailman johtaviin teollisuusyrityksiin. Tarjoamme laitteita ja palveluja luonnonvarojen kestävään käsittelyyn ja virtaukseen kaivos-, kivenmurskaus-, kierrätys- ja prosessiteollisuudessa. Ainutlaatuinen osaamisemme ja innovatiiviset ratkaisumme auttavat asiakkaitamme tehostamaan toimintaansa, vähentämään riskejä ja parantamaan kannattavuutta. Metson osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Yhtiön liikevaihto oli noin 3,2 miljardia euroa vuonna 2018. Metsolla on yli 14 000 työntekijää yli 50 maassa.

www.metso.com/fiwww.twitter.com/metsogroup