Kestävät ja luotettavasti toimivat ratkaisut

Haluamme suojella ihmisiä, ja planeettaa sekä tehostaa prosesseja asettamalla kestävyyden etusijalle kaikessa toiminnassamme. Seuraamme tarkasti alan megatrendejä ja olemme tunnistaneet kolme tärkeää tekijää. Ne ovat materiaalien kasvava kysyntä, teollisuusprosessien luotettavuus ja päästöt sekä automaation ja digitalisaation kasvu.

Väestönkasvu lisää kuluttajatuotteiden kysyntää samalla, kun planeetan vähenevät raaka-ainevarat pakottavat teollisuutta tuottamaan enemmän vähemmästä. Tiukentuva ympäristötehokkuutta koskeva lainsäädäntö tuo turvallisuuden, luotettavuuden ja eritoten päästöt erityisen huomion kohteeksi. On aina vain tärkeämpää keskittyä prosessien luotettavaan toimintaan ja niiden sisäiseen ympäristöystävällisyyteen, energiatehokkuuteen, turvallisuuteen ja tuottavuuteen.

Tässä lisääntyvä automaatio ja digitalisaatio voivat auttaa varmistamaan turvallisuuden (venttiilikannan ennakoivilla huoltokatkoksilla) ja parantamaan prosessien suorituskykyä. Tarkkoja prosessitietoja analysoimalla on mahdollista tehdä oikeita päätöksiä oikeaan aikaan ja käyttää laitosta sekä parhaalla teholla että kestävällä tavalla. Tuottavuus ja kestävyys kulkevat siis käsi kädessä.

Neleksen kestävän kehityksen tavoitteet:
1. Terveys ja turvallisuus
2. Ympäristö
3. Yhteiskunta ja ihmiset

Turvallisuus koskee kaikkia

Työntekijöidemme, asiakkaidemme ja kumppaniemme terveys ja turvallisuus ovat tärkeintä, ja olemme sitoutuneet olemaan aiheuttamatta vahinkoa kenellekään. Tavoitteenamme on rakentaa vahvaa turvallisuuskulttuuria, jossa turvallisuus on kiinteä osa päivittäistä työelämää.

Turvallisuus on muutakin kuin vain työn tekemistä turvallisemmin. Turvallisuutta on myös se, kuinka helppoa ja turvallista laitteidemme asentaminen tai huoltaminen paikan päällä on. Siksi tuoteturvallisuus on aina kiinteä osa tutkimus- ja kehitysprojektejamme (R&D), joilla tavoitellaan entistä kestävämpiä ratkaisuja ja tarjontaa.

Parannamme turvallisuutta HSEQ-hallintajärjestelmällämme, auditoinneilla, arvioinneilla sekä toimintojen yhdenmukaisuutta ja laatua parantavilla toimintasuunnitelmilla. Annamme työntekijöillemme perusteellisen turvallisuuskoulutuksen sekä tiedotamme turvallisuusperiaatteistamme ja korjaustoimien parhaista käytännöistä. Turvallisuus koskee kaikkia.

Ympäristöystävällisyys parantaa tuottavuutta

Kiinnitämme Neleksellä paljon huomiota ympäristökuormitukseen ja pyrimme jatkuvasti vähentämään veden ja energian kulutusta toiminnoissamme sekä niistä syntyvien päästöjen ja jätteiden määrää. Tavoitteenamme on painaa ympäristölle aiheutuva haitta nollaan.

Haluamme suojella planeettaamme. Siksi olemme sitoutuneet vähentämään maailmanlaajuisten logistiikkatoimintojemme hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2025 mennessä ja tuotantomme hiilidioksidipäästöjä 25 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Pyrkimyksemme ympäristötehokkuuteen näkyy myös muualla kuin tuotannossa, ja etsimme aina uusia mahdollisuuksia kierrättää, käyttää materiaaleja uudelleen sekä käyttää kestäviä kierrätettyjä materiaaleja.

Kestävän kehityksen innovaatiomme

  • tehostavat resurssien ja raaka-aineiden käyttöä
  • pienentävät energiankulutusta
  • pienentävät vikojen, vuotojen ja hajapäästöjen riskiä.

Kehitämme kierrätettäviä, helposti huollettavia ja pitkäikäisiä tuotteita, joissa tarvitaan vähemmän uusia kulutus- tai varaosia. Elinkaaripalvelujen avulla voimme pidentää tuotteiden käyttöikää: korjaamme ja huollamme niitä oikein tai päivitämme vanhoja komponentteja uusiin ja suorituskykyisempiin. Tarkkojen prosessitietojen ja venttiililaitteiden suorituskyvyn valvontapalvelujen avulla voimme optimoida asiakkaan prosessien suorituskykyä energiatehokkaammaksi. Venttiilien kunnon reaaliaikaisella valvonnalla voimme ehkäistä äkillisiä prosessihäiriöitä ja mahdollisia vuotoja tai hajapäästöjä ja parantaa ympäristötehokkuutta. Ympäristöystävällisyys siis parantaa prosessien luotettavuutta.

Yhdessä kohti valoisampaa tulevaisuutta

Olemme Neleksellä sitoutuneet toimimaan vastuullisesti näillä kestävän kehityksen alueilla sekä omassa toiminnassamme että yhteiskunnallisesti. Rehellisyys ja turvallisuus on kaikessa toiminnassamme etusijalla, jopa niin, että usein ylitämme lakien ja asetusten vaatimukset. Näin toimimme asiakkaidemme, työntekijöidemme ja kumppaniemme kanssa. Kannustamme kaikkia sidosryhmiämme hyvään yrityskansalaisuuteen.

Pitkän aikavälin tavoitteenamme on, että vuoteen 2022 mennessä kulutuksen mukaan laskettuna 90 % toimittajistamme on allekirjoittanut Neleksen toimittajien toimintaperiaatteet. Pyrimme myös arvioimaan 95 % toimittajistamme korkeamman riskin alueilla vuoteen 2022 mennessä. Ympäristönsuojeluajattelumme mukaisesti tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä 20 % toimittajistamme on asettanut päästötavoitteet.

Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajiemme kanssa ja kannamme vastuuta heidän kestävyytensä auditoinnista ja arvioinnista.

Meihin luotetaan, kun toimimme vastuullisesti.