Askel kerrallaan kohti parempaa suorituskykyä

28.11.2014

Per-Arne Andersson (vas.), Jukka Vuorio ja Jenny Söderström korostavat koulutuksen ja tiimityön tärkeyttä tuotantolinjan suorituskyvyn parantamisessa.

Ruotsalaisen Holmen Paperin Hallstan tehtaan PK 11 tuottaa voimakkaasti kalanteroitua aikakauslehtipaperia, ja on merkittävässä roolissa Holmen Paperin tavoitteissa kasvaa erikoispaperiyhtiöksi. Tukeakseen ja nopeuttaakseen tätä kehitystä Holmen Paper allekirjoitti Valmetin kanssa sopimuksen, jonka päätavoitteena on tehostaa PK 11:n suorituskykyä.

”PK 11:n vuosituotantomäärä on noin 300 000 tonnia. Tälle vuodelle olemme asettaneet tiukan budjetin, jota ei ole helppo saavuttaa. Tämä sopimus auttaa meitä kehittymään oikeaan suuntaan”, sanoo PK 11:n tuotantopäällikkö Per-Arne Andersson.

Keskiössä koulutus

Valmetin ja Hallstan tehtaan yhteistyö alkoi maaliskuussa 2013. Tämän sopimuksen päättyessä osapuolet allekirjoittivat vuoden 2014 syyskuussa uuden kaksivuotisen sopimuksen, jonka tavoitteena on jatkaa sekä PK 11:n että PK 12:n tuotantolinjojen kehittämistä. Ensimmäiseen palvelusopimukseen kuului monia erilaisia tehtäviä ja vaiheita.

”Aivan ensin teimme nopeustestejä, joilla paikansimme pullonkaulat ja tunnistimme tärkeimmät kehityskohteet. Eri osa-alueiden asiantuntijat ovat pyrkineet tekemään koneella kehitystoimenpiteitä ja saamaan käsityksen siitä, mitä meidän pitäisi tehdä, jotta suorituskyky paranisi. Olemme käyneet käytännössä koko koneen läpi.”, Andersson kertoo. ”Tärkeintä on kuitenkin käyttöhenkilöstön sitoutuminen ja parannukset, joita teemme yhdessä ajaaksemme konetta parhaalla mahdollisella tavalla,” Andersson korostaa.

Projektiin kuuluu myös paljon koulutusta. Puolet PK 11:n työntekijöistä ovat tehtaalla tapahtuneiden isojen muutosten vuoksi uusia.

”Henkilökunnan osaaminen on tärkeä askel kohti suorituskyvyn parantamista. Jotta paperikonetta voidaan ajaa tehokkaasti ja samalla tavalla kaikissa vuoroissa, on ollut tarpeen kehittää uusia toimintatapoja. Käytännössä tämä merkitsee monia yksittäisiä askelia kuten ajotapaan, pesuihin ja huopien vaihtoon liittyviä parannuksia”, Andersson jatkaa.

”Emme ole panostaneet suuriin teknologiainvestointeihin, vaan sen sijaan olemme koko projektin ajan keskittyneet parantamaan osaamistamme ja nykyisen laitteiston suorituskykyä. Olemme oikealla tiellä, ” uskoo Andersson.

Kaksi yhtiötä, yksi tiimi

Miksi Holmen valitsi juuri Valmetin yhteistyökumppanikseen? ”Valmet on iso yhtiö, jolla on laaja skaala osaamista. Halusimme hyödyntää tuon osaamisen parhaat palat PK 11:llä ja kehittää optimaalisen tavan ajaa konetta”, kertoo Andersson.

Valmetin paperiteknologian asiantuntijasta Jukka Vuoriosta on sopimuskauden aikana tullut osa tiimiä Holmenin Hallstan tehtaalla.

Koska jatkuvuus oli puolitoistavuotisessa projektissa erittäin tärkeää, Hallstan tehtaalla toimi koko sopimuskauden ajan Valmetin paperiteknologian asiantuntija Jukka Vuorio. ”Halusimme jonkun, joka näkee kokonaisuuden, eikä vain omia tuotteitaan”, Andersson selittää. ”Jukan taidot, kokemus ja persoonallisuus yhdistettynä motivoituneisiin työntekijöihimme osoittautuivat erittäin toimivaksi yhdistelmäksi.”

Tuotantolinjan päällikkö Jenny Söderström on samaa mieltä: ”Vaikka kehitämme koneen suorituskykyä, mukana on aina myös ihmisiä. Jukka kykeni erottamaan kehityskohteet ja ehdottamaan miten parhaiten toteuttaa tarvittavat muutokset. Jukka on luonut luottamusta ympärilleen ja hän on osa tiimiä – ei vain toisen organisaation edustaja”.

Tavoitteena molempien hyöty

Per-Arne Andersson on tyytyväinen Valmetin panokseen. ”Olemme jo nyt parantaneet PK 11:n suorituskykyä. Käyttöhenkilöstö on koko ajan taitavampi ajamaan konetta yhä tuottavammin, eikä koneessa ole ollut yhtään isoa häiriötä koko vuoden aikana”, Andersson toteaa. ” PK 11:n tuotannon kasvattaminen on Holmenin ja Valmetin yhteinen tavoite. Tässä onnistuminen tulee hyödyttämään molempia osapuolia.”