Urakehitys

Innovation Pathways

Valmetilla perehdytys on vain alkua. Kannustamme ihmisiä kehittymään koko työuransa ajan tarjoamalla heille mahdollisuuden jatkuvaan kehitykseen ja ammatilliseen kasvuun. Meidän mielestämme oppimista tapahtuu muuallakin kuin luokkahuoneessa, joten noudatamme 70-20-10 -lähestymistapaa: 70 % on työssä oppimista, 20 % opitaan palautteesta ja toiminnasta toisten kanssa, ja 10 % koulutuksessa. 

Työssä oppiminen ei tarkoita sitä, että ketään laitettaisiin tekemään töitä ilman asianmukaista koulutusta. Oppiminen alkaa heti kun uusi työntekijä aloittaa meillä. Perehdyttämissuunnitelman avulla hän tutustuu omaan rooliinsa, kollegoihin ja Valmetiin kokonaisuutena. Perehdytys jatkuu kaikkia Valmetaisia koskevien asioiden, kuten prosessien, työkalujen ja työturvallisuuden läpikäynnillä. Liiketoimintalinjat, -alueet ja -toiminnot vaikuttavat myös perehdytyksen sisältöön, sillä valmennuksessa painotetaan kunkin organisaation kannalta olennaisia asioita. Kun olet saanut tarvitsemasi perustiedot, pääset testaamaan osaamistasi käytännössä.

Valmetin globaali koulutuskokonaisuus on suunniteltu motivoimaan ja innostamaan uudenlaista ajattelua, sekä tuomaan yhteen näkökulmia eri puolilta maailmaa. Tavoitteenamme on tukea kasvua ja edistää strategisia hankkeitamme sekä painopisteitämme. Rakentaessamme koulutusohjelmia emme tyydy tavallisiin tapoihin, vaan luomme uusia oppimismenetelmiä - kuten Innovation Pathways-ohjelman päätteeksi oleva Leijonan luola.

Vuonna 2020 pyöritämme viittä globaalia koulutusohjelmaa: Champions in Services, Leading through Lean, Sales Journey, Innovation Pathways, Excellence in Project Management sekä uusi ohjelmamme Forward Together. Tähän mennessä yli 2300 Valmetin asiantuntijaa on osallistunut koulutuksiin niiden alkamisen jälkeen vuodesta 2015. Palaute ja tulokset ovat olleet toistavia.