Monimuotoisuus ja osallisuus

Valmetin työyhteisö on monikansallinen. Meillä on yhteensä 12 000 työntekijää yli 30 maassa. He edustavat 54 kansallisuutta ja 23 eri kieltä. Tiimityö on arvokas osa organisaatiomme menestystä. Arvostamme toistemme näkökulmia ja jaamme aktiivisesti ajatuksia työskennellessämme toistemme kanssa.

Valmet on sitoutunut edistämään jokaisen työntekijän yhdenvertaisia mahdollisuuksia, riippumatta sukupuolesta, iästä, rodusta, uskonnosta tai vakaumuksesta, etnisestä tai kansallisesta alkuperästä, siviilisäädystä, sukupuolisesta suuntautumisesta tai vammaisuudesta. Tunnistamme hyödyt, joita liiketoimintamme saa työvoiman moninaisuudesta, ja pyrimme luomaan ja vaalimaan työympäristöä, jossa monimuotoisuutta arvostetaan ja kaikille tarjotaan yhdenvertaiset mahdollisuudet.