Our Voice -kysely

 

 

Uskomme, että sitoutunut ja suorituskykyinen yhteisö rakennetaan sisältäpäin. Keräämme tietoa henkilöstömme sitoutuneisuudesta ja suorituskyvystä OurVoice -kyselyn avulla.

OurVoice mittaa sitoutuneisuuden ja suorituskyvyn tasoa, jotka ovat tärkeitä yrityksen kasvulle ja vahvan Valmet-yhteisön rakentamiselle. Saavutimme korkean vastausprosentin viimeisimmässä kyselyssä, jossa 88% työntekijöistämme (87% vuonna 2017, 81% vuonna 2015) antoi arvokasta tietoa siitä, miten viemme Valmetia eteenpäin. Kyselyn tulokset antavat hyvän vertailupohjan tuleville tutkimuksille ja arvokasta aineistoa toiminnan suunnitteluun.

Positiivinen kehitys jatkuu

 

Yleisesti ottaen vuoden 2019 henkilöstökyselyn tulokset korostavat yrityksen jatkuvaa myönteistä kehitystä. Sitoutuneisuutta mittaava osio parani yhdellä prosenttiyksiköllä vuoden 2017 tuloksiin nähden ja on noussut yhteensä 12 prosenttiyksikköä vuoden 2014 jälkeen. Erityisen merkittävää oli tulosten parantuminen osioissa, jotka mittasivat oppimisen ja kehittymisen mahdollisuuksia sekä suoritukseen liittyvää palautteenantoa. Korkeat pistemäärät saavutti myös yhdessä työskentelyä mittaava osio, joka on edelleen selkeä vahvuutemme. Kuten aiempien kyselyiden kohdalla, myös tällä kertaa tunnistamme painopistealueita, teemme toimintasuunnitelmia ja seuraamme edistymistä säännöllisesti varmistaaksemme jatkuvan kehityksen niin yrityksenä kuin työpaikkanakin.