Strategia

Valmetin tie eteenpäin

Valmet's Way Forward

Valmet on maailman johtava sellu-, paperi- ja energiateollisuuden teknologia- ja palvelutoimittaja. Valmetin asiakkailleen tarjoamat palvelut kattavat kaiken kunnossapidon ulkoistuksesta tehtaiden ja voimalaitosten parannuksiin ja varaosiin. Valmetin tavoitteena on tulla maailman parhaaksi asiakkaidensa palvelussa.

Strategiansa mukaisesti Valmet keskittyy kehittämään ja toimittamaan teknologioita ja palveluja ensisijaisesti biopohjaisia raaka-aineita käyttäville teollisuudenaloille. Valmetin visiona on tulla maailmanlaajuisesti parhaaksi toimijaksi asiakkaidensa palvelussa ja teollisuudenalojen viemisessä eteenpäin. Valmetin toiminnan perustarkoituksena on muuntaa ja jalostaa uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia.

Valmetin asiakkaat edustavat pääasiassa sellu-, paperi- ja energiateollisuutta. Kaikki nämä ovat globaaleja, suuria teollisuudenaloja, jotka tarjoavat tulevaisuuden kasvumahdollisuuksia. Valmet täydentää ydinliiketoimintaansa soveltamalla palvelu- ja teknologiaosaamistaan myös muilla kuin biopohjaisia raaka-aineita hyödyntävillä teollisuudenaloilla, erityisesti energiasektorilla. Automaatio-liiketoimintamme kattaa laajasti eri prosessiteollisuuden aloja maailmanlaajuisesti.

Valmetin palvelu- ja tuotetarjonta koostuu tuottavuuden tehostamispalveluista, tehtaiden uudistuksista sekä uusista kustannustehokkaista teknologioista ja ratkaisuista energian ja raaka-ainekäytön optimoimiseksi ja asiakkaiden lopputuotteiden arvon nostamiseksi.

Olemme määrittäneet kestävän kehityksen ohjelman, joka on tiukasti sidoksissa strategiaamme ja painopisteisiimme. Valmetin tie eteenpäin kuvaa Valmetin strategiaa.

MISSIO:

Uusiutuvista raaka-aineista kestäviä ja vastuullisia tuloksia.

STRATEGIA:

Valmet kehittää ja toimittaa kilpailukykyisiä ja luotettavia prosessiteknologioita, palveluja ja automaatiota sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Automaatio-liiketoimintamme kattaa laajasti eri prosessiteollisuuden aloja maailmanlaajuisesti. Olemme sitoutuneet parantamaan asiakkaidemme suorituskykyä ainutlaatuisen tarjontamme ja palvelutapamme avulla.

PAINOPISTEET:

1) Erinomainen asiakasosaaminen

- Kasva Palveluissa, Automaatiojärjestelmissä, Virtauksensäädössä ja Pehmopaperin jatkojalostus -liiketoiminnassa
- Vahvista projektiliiketoiminnan markkinaosuutta
- Kehitä myynnin johtamista ja asiakaskokemusta kasvun ja bruttokatteen lisäämiseksi

2) Johtajuus teknologioissa ja innovaatioissa

- Paranna tuotteiden kustannuskilpailukykyä ja suorituskykyä
- Kehitä uusia tuotteita ja teknologioita uuden liikevaihdon luomiseksi ja asiakkaiden hiilineutraalin tuotannon mahdollistamiseksi

3) Erinomaiset prosessit

- Kehitä projekti- ja sopimushallintaa, sekä projektitoimituksia bruttokatteen parantamiseksi
- Ota käyttöön yhtenäiset prosessit “Leap Forwardin” avulla
- Paranna laatusuoritustamme
- Jatka työterveyden, työturvallisuuden ja ympäristöasioiden parantamista 
- Paranna nettokäyttöpääomaa ja lisää joustavuutta, kustannussäästöjä ja vastuullisuutta toiminnoissa ja toimitusketjussa

4) Voittava joukkue

- Vahvista korkeaa suorituskykyä ja sitoutumista
- Jatka osaamisen globaalia kehittämistä

LIIKETOIMINNAN KIIHDYTTÄJÄT:

- Laajenna tarjoomaamme nykyisille asiakkaille
- Löydä uusia sovelluksia tai asiakassegmenttejä nykyisille tuotteille
- Kehitä uutta teknologiaa ja tarjoomaa nouseville uusille markkinasegmenteille
- Kasvuohjelmia on käynnissä seuraavissa liiketoiminnoissa: teollinen internet, päästöjen hallinta, biomassakonseptit, kierrätetyt ja selluloosapohjaiset tekstiilikuidut sekä 3D-kuitu/muotoon puristettu kuitu

VISIO:

Tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa ja teollisuudenalojen viemisessä eteenpäin.

Valmet määrittelee painopisteiden keskeiset tavoitteet jokaiselle vuodelle. Lisätietoa keskeisistä saavutuksista strategian toteutumisessa, katso Vuosikatsaus 2023