Muut toimialat

Voimantuotannon, sellu- ja kuitu-, paperi- ja kartonki-, pehmopaperi- ja biopolttoainetoimialojen lisäksi Valmet tarjoaa ratkaisuja kaivos-, kemian-, elintarvike-, bioteknologia- ja lääketeollisuuksille sekä suurpesuloille. Lisäksi tarjoamme automaatiota jätevesien puhdistukseen sekä öljy- ja kaasuteollisuuteen, ja meillä on vahva asema meriteollisuudessa. Myös patoluukun tiivisteet ovat osa tarjontaamme.

Suodatinkankaat ja niihin liittyvät palvelut muodostavat Valmetin tarjoaman kaivos- ja kemianteollisuudelle. Toimitamme suodatinkankaita kaivosteollisuuden rikastamoiden sekä metallurgisen ja kemianteollisuuden moniin eri prosesseihin. Kankaita valmistetaan myös yhdyskuntien ja teollisuuden jätevedenkäsittelyyn. Prosessien korkeat lämpötilat, vaativat kemialliset olosuhteet ja erilaiset suodatettavat aineet asettavat kankaille erityisvaatimuksia. Tavoitteemme on toimittaa kankaita, jotka vastaavat täydellisesti asiakkaidemme vaatimuksiin ja tarjoavat parhaan suodatustuloksen, niin teknisesti kuin myös taloudellisesti.

Valmet on maailman johtava suurpesuloissa käytettävien teknisten tekstiilien toimittaja. Esimerkiksi noin 70 % Euroopan laitospesuloiden kuivauskoneista on varustettu Valmetin pesulahuovilla. Pesuloiden tekniset tekstiilit myydään tuotenimellä Fanafel.

Valmetin korkealuokkaiset patoluukun tiivisteet varmistavat luotettavan vedenvirtauksen hallinnan myös hyvin poikkeuksellisissa arktisissa oloissa. Valmistamme tiivisteitä erilaisiin suluissa ja kanaaleissa sijaitseviin patoluukkuihin. Tiivisteratkaisuja valmistamme myös räätälöidysti asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Osoitteesta valmet.com saat lisää tietoja Valmetin tuotteista ja palveluista. Sivut ovat englanninkieliset.